Energinet.dk inviterer til borgermøder om kabel til Holland

I dag den 24. marts indleder Naturstyrelsen VVM-behandlingen af COBRAcable – en ny elforbindelse mellem Danmark og Holland.

Ca. 200 borgere, foreninger m.fl. i Esbjerg og Fanø Kommune har i dag modtaget et brev fra Naturstyrelsen om, at idéfasen i VVM-behandlingen af Energinet.dk’s kommende kabel til Holland nu er gået i gang. Samtidig har Energinet.dk inviteret til borgermøder i Endrup og på Fanø.
 
Et af formålene med idéfasen er at give borgere, interesseorganisationer, myndigheder og andre, der kan blive berørt af projektet, mulighed for tidligt i processen at komme med forslag og ideer til emner, som skal have særligt fokus i den videre planlægning. Idefasen løber frem til den 25. april 2014. Herefter beslutter Naturstyrelsen, - bl.a. på baggrund af input fra borgerne - hvilke forhold der skal undersøges og belyses til VVM-redegørelsen. Denne redegørelse forventes at komme i offentlig høring i slutningen af 2014. 
 
Anlægget
COBRAcable, der planlægges som en 320-350 km lang jævnstrøms-forbindelse, indebærer, at der på land skal bygges et omformeranlæg i tilknytning til Energinet.dk’s transformerstation i Endrup øst for Esbjerg. Desuden skal der etableres et ca. 15 km langt landkabel fra Endrup til Måle syd for Esbjerg. Herfra skal der lægges et søkabel til Fanø og et 5 km landkabel hen over den sydlige del af Fanø. I havet skal der anlægges et ca. 300 km langt søkabel til Eemshaven i det nordlige Holland.

- Det meste af det nye anlæg bliver skjult i jorden og på havbunden, men omformeranlægget i Endrup bliver meget synligt i landskabet. Hovedparten af de tekniske apparater i omformeranlægget bliver placeret inde i en stor bygning, som bliver ca. 55 gange 110 meter i grundareal og op til 23 meter i højden. Det er baggrunden for, at vi særligt vil opfordre borgerne omkring stationen til at møde op til mødet i Endrup, siger projektleder Poul-Jacob Vilhelmsen, Energinet.dk.

På borgermødet i Endrup vil Naturstyrelsen fortælle om VVM-processen og borgernes inddragelse. Energinet.dk vil informere om anlægsprojektet med særlig vægt på udbygningen af stationen og det kommende kabel mellem Endrup og Måle. På mødet på Fanø vil der blive gået i dybden med det kabel, som kommer til at krydse øen.
Alle er velkomne til borgermøderne.

Fakta om COBRAcable
Energinet.dk vil sammen med det hollandske transmissionsselskab TenneT etablere et 700 MW højspændingskabel mellem det nordlige Holland og Jylland. Elforbindelsen kaldes COBRAcable.

Elforbindelsen har et samlet budget på ca. 4,75 mia. kr. Energinet.dk’s andel er 50 pct.
Europa-Kommissionen støtter COBRAcable med 650 mio. kr. fra den økonomiske genopretningsplan på energiområdet - European Energy Programme for Recovery.

For Danmark er elektriske forbindelser til nabolandene et vigtigt fundament for et velfungerende elmarked og en sikker elforsyning. Målet om, at vindkraften i 2020 skal dække, hvad der svarer til 50 pct. af Danmarks elforbrug, gør elforbindelser til udlandet endnu vigtigere. De giver mulighed for at sælge strøm til naboerne, når vindkraftproduktionen er rigelig. Omvendt giver elforbindelserne mulighed for at købe strøm, når vindkraftproduktionen er beskeden. 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.