Afklaring af muligt dansk-norsk datahub samarbejde er gennemført

På mellemlangt og langt sigt giver det god mening for Danmark og Norge at samarbejde om en fælles datahub, men på kort sigt er det ikke muligt, da datahub udviklingen i Statnett og Energinet.dk endnu er på for forskellige stadier.

​Energinet.dk og norske Statnett indgik i efteråret 2013 en ”intentionsaftale” (de to selskaber underskrev et ”letter of intent”), hvor selskaberne aftalte at undersøge grundlaget for et samarbejde om de to landes datahubber. Formålet med aftalen var, at udrede potentialet for et forpligtende samarbejde om udvikling og drift af en datahub både i Danmark og Norge.
 
Undersøgelsen, som nu er gennemført, havde til formål at afdække tre hovedområder: Ligheder og forskelle i de to landes markedsdesign og funktionelle krav, samfundsøkonomiske og driftsøkonomiske synergier, styrings- og samarbejdsmodeller.
 
Undersøgelsen har vist, at der er store ligheder i markedsdesignet samt økonomiske synergier med et datahubsamarbejde. Ydermere viser udredningen, at Statnett og Energinet.dk har fælles syn på udviklingen af det nordiske detailmarked, og at begge parter har sammenfaldende ambitioner for systemunderstøttelse af et nordisk detailmarked for el.
Imidlertid viser undersøgelsen, at der inden for kravene til datahub’ens egenskaber er udfordringer i forhold til grundlaget for et samarbejde på nuværende tidspunkt. Dette skyldes primært forskellig prioritering i Energinet.dk og Statnett. Disse forskellige prioriteringer har vist sig vanskeligt at forene inden for de stramme tidsplaner, som begge selskaber arbejder under.
 
Konklusionen på undersøgelsen er, at det på mellemlang og langt sigt er særdeles aktuelt og realistisk med et tættere samarbejde. Men på nuværende tidspunkt er selskaberne i forskellige faser og et datahubsamarbejde ikke formålstjeneligt. 
 
Energinet.dk og Statnett vil løbende vurdere mulighederne for et tættere samarbejde, i tråd med regulatorernes ønske og den politiske målsætning om et fælles nordisk detailmarked for el.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.