Energinet.dk forbereder udskiftning af Konti Skan kabel

I slutningen af juli og starten af august skiftes det ene af de tre elkabler i den såkaldte Konti Skan-forbindelse mellem Jylland og Læsø. Forberedelserne er i fuld gang.

​Underboringen på Læsø, som det nye kabel skal trækkes igennem, er færdig. Inden påske har Energinet.dk også lavet underboring på Jyllandssiden. Det koreanske kabel kommer sidst i juli. Men det forberedende arbejde skal være færdig før 1. maj, hvor fuglefredningssæsonen på øen begynder.
I området omkring Læsø er der enormt meget unik og fredet natur. Så der er mange hensyn, der skal tages, når Energinet.dk sidst i juli lægger 23,7 km søkabel fra Stensnæs Strand syd for Sæby til Læsø.

Det nye kabel erstatter det ældste af de tre kabler, der udgør Konti Skan forbindelsen mellem Danmark og Sverige. Pga. en stærkt varieret drift og kablets alder er der dannet små revner i blykappen omkring kablet. Så efter en halv menneskealders elforsyning har det 48 år gamle kabel udtjent sin værnepligt.

- Udskiftningen er et spændende projekt, da vi på den her meget korte strækning møder så meget fredet og beskyttet natur, som man næsten kan. Det har udfordret planlægningen af kabelruten pga. et boblerev og tidsplanen pga. dyrefredningssæsoner, siger projektleder Morten Ahrenkiel Vilhelmsen fra Energinet.dk.

Beskyttelse af boblerev og fredet natur
Linjeføringen af det knap 24 km lange søkabel har bl.a. været en udfordring, da der på linjeføringsruten over Kattegat ligger et boblerev. Boblerev er undersøiske landskaber af sandstensformationer, og da naturtypen er enestående for de nordlige dele af Kattegat, har EU-kommissionen sat boblerev på listen over naturtyper, som skal beskyttes. 

Boblerevene har projektleder Morten Ahrenkiel Vilhelmsen taget særlige hensyn til i planlægningen:

- Kabelruten bliver en smule længere end først planlagt, da det er nødvendigt at føre det nye søkabel syd for boblerevet for ikke at karambolere med den beskyttede naturtype. Kun på den måde kan vi minimere påvirkningen af det sjældne rev. 

Også på Læsøsiden er kabelruten udfordret af fredet natur, da der på øen både er strandbeskyttelse, fredsskov og fuglereservat. Kabelruten er lagt, så de berørte områder bliver påvirket mindst muligt.

Selve udlægningen og nedspulingen af det nye søkabel begynder ultimo juli. Søkablet udlægges fra et kabelskib og trækkes i land gennem et foringskabel, der er trukket i forbindelse med underboringen. Det nye kabel forventes i drift i efteråret 2014. Først når det nye søkabel er i drift, fjernes det gamle.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.