Borgermøde om COBRAcable trak fuldt hus

Omkring 80 borgerne fra Endrup og omegn mødte i aftes den 8. april op på Endrup Møllekro for at høre nærmere om Energinet.dk’s planer om at etablere en omformerstation på den eksisterende 400 kV-station i Endrup med tilhørende jævnstrømskabel til Holland via Måde, syd for Esbjerg, og videre over Fanø.

Borgermødet var en del af den første offentlighedsfase i VVM-behandlingen af COBRAcable – en elektrisk forbindelse mellem Jylland og Holland, som efter planen skal sættes i drift i 2019. Et vigtigt mål med den første offentlighedsfase er at inddrage borgerne tidligt i planlægningsprocessen og give dem mulighed for at komme med ideer og forslag til den videre planlægning.

Bekymrede naboer
Planerne om en stor omformerbygning, som kan blive op til 23 meter høj og 110 meter lang, vækker bekymring i det lille landsbysamfund, men samtidig var der også flere borgere, som gav udtryk for, at de er parate til at få det bedste ud af projektet.

- Det er fuldt forståeligt, at det giver bekymring at blive nabo til sådan en bygning, sagde Marian Kaagh, chef for Energinet.dk’s plan- og miljøafdeling.

Hun opfordrede Endrup-borgerne til at gå i dialog med Energinet.dk om udformningen af den store bygning og af området omkring stationen og give deres input til Naturstyrelsen i den nuværende offentlighedsfase. Energinet.dk vil have en tæt dialog med Endrup Lokalråd, og har fra andre projekter god erfaring med denne form for samarbejde med naboer til stationsanlæg, bl.a. fra et projekt i landsbyen Herslev på Sjælland. Herfra har borgerne nu erfaring med at være nabo til et stort stationsanlæg i drift - erfaringer som kunne være nyttige for borgerne i Endrup.

På den baggrund lovede Marian Kaagh at formidle kontakt mellem de to landsbyer, så borgerne i Endrup kan drage nytte af de erfaringer, som borgerne i Herslev har gjort.
Desuden lovede Marian Kaagh, at en uafhængig voldgiftsret, når stationen er færdig, vil vurdere, om naboejendommene er faldet i værdi på grund af stationsbyggeriet, og der dermed er grundlag for at udbetale erstatning til naboerne.

Ideer og forslag senest den 25. april
Første offentlighedsfase i VVM-behandlingen varer frem til den 25. april 2014. Det indebærer, at ideer og forslag til den videre planlægning inden da skal sendes til Naturstyrelsen:
nst@nst.dk   
Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Anfør emnet:
VVM for COBRAcable
J.nr. NST-131-00176

Materiale fra borgermødet
Ønsker du at se Energinet.dk’s og Naturstyrelsens præsentationer fra borgermødet og kort over projektområdet for landkablet, kan de hentes her.
 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.