Horns Rev 3 havmøllepark i 10 ugers høring

Borgere, der kan blive påvirket af den nye havmøllepark på Horns Rev og af de tekniske anlæg, som sender strømmen ind i elnettet, har fra i dag og frem til den 29. juli 2014 mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser.

Naturstyrelsen og Energistyrelsen har i dag den 20. maj 2014 sendt VVM-redegørelse og forslag til kommuneplantillæg for Vejen, Esbjerg og Varde kommuner i offentlig høring. VVM-redegørelsen beskriver og vurderer, hvordan Horns Rev 3 havmølleparken og de anlæg, som slutter parken til elnettet, påvirker miljøet. Kommuneplantillæggene for de kommuner, som berøres af nettilslutningsanlæggene, fastlægger rammerne for lokalplanlægning og retningslinjer for myndighedernes efterfølgende tilladelse og godkendelse af projektet.
I den 10 ugers høringsfase holder Energinet.dk to borgermøder. Her kan borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i projektet få mere at vide om planerne. De kan også tale med Naturstyrelsen, Energistyrelsen, de relevante kommuner og Energinet.dk, der er bygherre på de tekniske anlæg, som skal sende vindmøllestrømmen i land.
To myndigheder
Der er to myndigheder på VVM-behandlingen af Horns Rev 3 havmølleprojektet: Naturstyrelsen er myndighed for de dele af anlægget, som skal etableres på landjorden, nemlig kabel- og transformerstationer, jordkabler og opgradering af en luftledningsforbindelse, mens Energistyrelsen er myndighed for de anlæg, som skal etableres på havet, nemlig vindmøller, transformerplatform og søkabler.
VVM-tilladelsen ventes udstedt i efteråret 2014.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.