Energinet.dk vil lægge 64 km højspændingsledninger i jorden

To strækninger med højspændingsledninger – dels på Fyn dels Fyn-Als - skal lægges i jorden. Kablerne skal erstatte i alt 64 km 150 kV luftledninger. Desuden skal der laves ny forbindelse mellem Fyn og Jylland.

​Energinet.dk’s bestyrelse har onsdag godkendt, at en stribe højspændingsmaster og luftledninger på Fyn og Als pilles ned og erstattes af kabler, der graves i jorden.
Det drejer sig om to strækninger:
Den ene går fra 150 kV-station Abildskov ved Hårby på Fyn til Sønderborg på Als, og det projekt indebærer, at det eksisterende søkabel, der forbinder Als og Fyn udskiftes.
Den anden strækning går fra Fynsværket ved Odense til Graderup nær Ejby. Fra Graderup vil Energinet.dk desuden lægge et nyt kabel henover Vestfyn til 150 kV-station Ryttergård ved Fredericia på Jyllandssiden. Det projekt indebærer, at der skal lægges et nyt søkabel mellem Fyn og Jylland.
 
- Den nye forbindelse til Jylland skal være med til at opretholde forsyningssikkerheden på Fyn. Energinet.dk står overfor en større renovering af 400 kV luftledningerne på Fyn, og med endnu en forbindelse mellem Jylland og Fyn, bliver elnettet mere robust – også i denne renoveringsperiode. Vi skal altid være klar til at kunne håndtere udfald i elnettet, siger Sofie Leweson, projektleder i Energinet.dk’s afdeling for Netplanlægning.
 
Hele kabellægningsprojektet udspringer af, at Folketinget i 2008 besluttede, at højspændingsnettet på 132 og 150 kV-niveau skal kabellægges. I Kabelhandlingsplan 2013 redegøres for, hvordan det samlede danske 132-150 kV luftledningsnet skal lægges i jorden frem mod 2030.
Både forbindelsen Abildskov-Sønderborg og Fynsværket-Ryttergården forventes idriftsat i 2017. De 64 km. luftledninger tages ned i 2018.
 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.