Energinet.dk vil udskifte 50-60 år gamle kabler i Øresund

Energinet.dk’s bestyrelse har godkendt plan for at udskifte 132 kV-kabler mellem Danmark og Sverige. Nu skal myndighedernes give tilladelse. Første spadestik ventes tidligst i 2018.

​Flere af de kabler, der forbinder det danske og svenske elnet, blev lagt på bunden af Øresund i begyndelsen af 1950’erne, og det er nu tiden at skifte dem ud.
Derfor har Energinet.dk’s bestyrelse godkendt en plan for at erstatte de i alt fire gamle 132 kV-kabler mellem station Guldgravergård i Danmark og Sofiero i Sverige med to nye trefasede kabler. Den nuværende handelskapacitet mellem Sjælland og Sverige forventes opretholdt.

 

- Kablerne over Øresund er en vigtig brik for opretholdelse af forsyningssikkerheden i Østdanmark, og de giver samtidig en stor samfundsøkonomisk værdi for både Danmark og Sverige i form af handelsgevinster i elmarkedet, siger Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør i Energinet.dk
 
En levetidsvurdering har vist, at kablerne er modne til udskiftning, og i både i 2011 og 2013 har et af kablerne være fejlramt og dermed været ude af drift.
 
I dag ejer Energinet.dk og E.On Sverige hver to af de fire gamle kabler. Energinet.dk overtager de fire kabler og kommer til at eje de to nye. Det er således Energinet.dk, der skal foretage udskiftningen af kablerne og derefter drive dem.
 
Inden projektet kan gå i gang, skal myndighederne på både den danske og svenske side give tilladelse. Den proces ventes at tage flere år, og første spadestik forventes tidligst i 2018.
 
Samtidig med, at kablerne udskiftes, planlægger Energinet.dk at nedlægge den station, Guldgravergård, hvor kablerne i dag er koblet sammen med højspændingsnettet. Det sker som led i planen om gradvist at kabellægge det danske 132 kV-elnet. Derfor skal søkablet forlænges yderligere ind i landet til Energinet.dk’s station Teglstrupgård og først her kobles sammen med luftledningerne.
 
 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.