Energinet.dk vil udskifte sikkerhedsudstyr på gaslager i Ll. Torup

Bestyrelsen i Energinet.dk har godkendt en plan for at udskifte udtjent sikkerhedsudstyr i et af de underjordiske gaslagre ved Ll. Torup. Nu skal myndigheder søges om tilladelse.

​Ventiler og andet sikkerhedsudstyr i et af Energinet.dk’s underjordiske gaslagre ved Ll. Torup har 29 år på bagen og trænger til at blive udskiftet. Vedligeholdelsesarbejdet skal sikre, at gassen også fremover kan opbevares forsvarligt i det underjordiske hulrum, og at forsyningen af gas til danskerne dermed er sikker og stabil.

Derfor har Energinet.dk’s bestyrelse nu godkendt en plan for udskiftning af rør, ventiler mm. for kaverne TO9, der er ét af i alt syv underjordiske lagre.

Energinet.dk vil nu søge Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Energistyrelsen om tilladelse til at lave vedligeholdelsesarbejdet. Siger myndighederne god for projektet, ventes vedligeholdelsesarbejdet at kunne begynde til december.

 
- Så snart vi ved mere, vil vi kontakte de naboer, der kan blive berørt af for eksempel øget trafik ved kaverne TO9. Vi vil også invitere lokale interessegrupper til at deltage i dialogmøder, hvor vi informerer om projektet, siger gaslagerchef Leif Hansen.
 
Kaverne fyldes med vand
En stor del af danskernes forbrug af naturgas bliver lagret i de enorme, underjordiske hulrum. For at kunne udskifte sikkerhedsudstyret, skal kavernen først tømmes fuldstændig for gas. Det gøres ved at fylde vand i kavernen og langsomt presse gassen ud. Når udstyret er skiftet, ledes vandet ud igen. Da kavernerne er lavet i salthorste, indeholder udledningsvandet salt. Det mættede saltvand fortynder Energinet.dk, inden det ledes ud i Lovns Bredning og Limfjorden. Samme metode brugte Energinet.dk i et pilotprojekt i 2011-2013, hvor kaverne TO8 blev vedligeholdt.
Læs mere om pilotprojektet her.
 
Ved at begynde vedligeholdelsesprojektet i december, vil det følge gaslagerets normale årscyklus. Vand bliver fyldt i kavernen, samtidig med at det er vinter, og gas dermed trækkes ud af lageret og sendes ud til danskerne. Når det igen er tid til at fylde gas i lageret inden næste vinter, er vedligeholdelsesprojektet afsluttet.
 
Energinet.dk’s bestyrelse har endnu ikke taget stilling til, om der skal udføres tilsvarende vedligeholdelsesarbejder på de resterende fem kaverner.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.