Havmøller sluttes til elnettet med traditionelt vekselstrømsanlæg

Energinet.dk’s bestyrelse har godkendt en business case for nettilslutningen af de 600 MW havmøller, som skal opføres på Kriegers Flak.

​Energinet.dk gør nu klar til at bygge et traditionelt nettilslutningsanlæg til havmøllerne på Kriegers Flak. Det vil sige, at anlægget baseres på vekselstrøm på samme måde som de anlæg, der forbinder Danmarks eksisterende havmølleparker med elnettet.

Oprindeligt var planen at basere nettilslutningen på jævnstrømsanlæg, som skulle kombineres med en elforbindelse til Tyskland via de danske og de tyske vindmølleparker i Østersøen. Imidlertid er denne tekniske løsning opgivet, da et udbud af omformeranlæggene viste, at især omformerstationen til havs var langt dyrere end budgetteret. Dermed ville elforbindelsen i den planlagte løsning ikke blive samfundsøkonomisk rentabel.
 
- For at kunne blive færdig med vores nettilslutningsanlæg i midten af 2018, som vi er forpligtet til, skal vi i gang med at udbyde de store anlægskomponenter nu. Samtidig arbejder vi sammen med vores tyske partner 50 Hertz Transmission videre for at udvikle en ny teknisk løsning på en elektrisk forbindelse mellem Danmark og Tyskland, som kan kobles på den vekselstrømsbaserede nettilslutning, siger udviklingsdirektør Dorthe Vinther, Energinet.dk.

Energinet.dk modtog i 2012 et pålæg fra klima, energi- og bygningsministeren og skal være klar med nettilslutningen af 600 MW havmøller på Kriegers Flak i juli 2018.

Myndighedernes tilladelser
Energinet.dk sender nu en ansøgning til klima-, energi- og bygningsministeren, som skal godkende investeringen, inden Energinet.dk kan gå i gang med at etablere nettilslutningen.

Desuden anmoder Energinet.dk Naturstyrelsen om at igangsætte VVM-behandlingen af de nye anlæg på landjorden, idet disse ikke vurderes at være dækket af den VVM-behandling, som er i gang.

Budgettet for nettilslutningen er på cirka 3,5 mia. kroner. 

Fakta om den nye nettilslutning
På havet kommer nettilslutningsanlægget til at bestå af to 220 kilovolt offshore transformerplatforme, som opsamler strømmen fra de 600 MW havmøller. De to platforme forbindes indbyrdes med et søkabel. Fra hver platform lægges et ca. 45 km langt 220 kilovolt søkabel ind til kysten ved Rødvig på Stevns.

På landjorden lægges to 220 kilovolt landkabler til området syd-sydvest for Herfølge. Her bygges en ny kabelstation. Herfra går det ene landkabel videre til den eksisterende elstation i Bjæverskov, hvor kablet tilsluttes 400 kilovolt nettet. Det andet landkabel går mod transformerstationen i Ishøj, hvor kablet tilsluttes 400 kilovolt nettet. Ved at lade vindmøllestrømmen fra Kriegers Flak gå ind i to forskellige stationer sikres, at det eksisterende 400 kilovolt net kan aftage de 600 MW fra havmøllerne på Kriegers Flak.

Endelig indeholder den nye nettilslutning også et 400 kilovolt kabel fra stationen i Ishøj til den eksisterende elstation Hovegård vest for Ballerup. Dette kabel er nødvendigt for at aflaste 400 kilovolt ledningen mellem Bjæverskov og Hovegård, som i visse situationer ville kunne blive overbelastet, når havmøllerne på Kriegers Flak sættes i drift.

På stationerne i Bjæverskov, Ishøj og Hovegård vil der ske udbygninger inden for de eksisterende stationsarealer.
 


Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.