Borgere inviteres til møde om Bornholm Havmøllepark

Den 25. juni holder Energinet.dk borgermøde om Bornholm Havmøllepark. Mødet finder sted i Rønne.

Onsdag den 25. juni holder Energinet.dk sammen med Energistyrelsen borgermøde om Bornholm Havmøllepark. På mødet kan borgere, erhvervsliv og organisationer høre mere om planerne om en havmøllepark i farvandet ved Rønne. Samtidig kan de komme med forslag til, hvilke hensyn der skal tages i planlægningen af havmøllerne og de elkabler, der skal sende havmøllestrømmen ud i det bornholmske elnet.

Anledningen til mødet er, at Energistyrelsen har indledt VVM-processen (VVM=vurdering af virkningerne på miljøet) for Bornholm Havmøllepark. I forbindelse med VVM-processen gennemføres en offentlighedsfase, hvor borgere og andre med interesse i havmølleprojektet kan komme med ideer til planlægningen. 

Energinet.dk’s opgave er at undersøge mulighederne for at opstille op til 50 MW havmøller i kystområdet ud for Rønne. Derfor gennemføres en række undersøgelser i området. Der bliver bl.a. i begyndelsen af juli i år bugseret en ottebenet platform til området. Fra platformen vil der blive udført boringer i havbunden for at afgøre havbundsforholdene i de dybereliggende lag.

Om Bornholm Havmøllepark bliver bygget, afgøres i forbindelse med et udbud, som Energistyrelsen forventes at afgøre i starten af 2016. I udbudsprocessen kan interesserede investorer byde på et eller flere af de seks områder, som er udpeget til at huse i alt 450 MW kystnære havmøller.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.