Revision af nødforsyningsplan for naturgas

Energinet.dk og Energistyrelsen har den 1. august offentliggjort en revision af nødforsyningsplanen for det danske gastransmissionssystem. Revisionen kommer især de store gaskunder til gode.

(Denne ertikel er opdateret 11. august 2014)
 
Energinet.dk og Energistyrelsen har på baggrund af dialog med de ”ikke beskyttede” forbrugere ændret nødforsyningsplanen for gas. Ikke beskyttede forbrugere er typisk store virksomheder, der bruger meget gas. I Danmark er der lige nu 22 ikke beskyttede forbrugere.

På baggrund af dialogen og de første års erfaringer med EU’s nødforsyningsforordning samt implementeringen af planen i de øvrige EU-lande, har Energinet.dk og Energistyrelsen lavet en hurtig revision af planen.

Ændringerne indebærer blandt andet, at der nu skelnes mellem en national gasforsyningskrise og EU-nødforsyningskrise. Det betyder, at der ikke automatisk sker en afbrydelse af gas til de danske ikke beskyttede forbrugere i tilfælde af en gaskrise.
 
- Jeg er glad, for at det er lykkedes at forbedre forsyningssikkerheden for de ikke-beskyttede industrikunder. Vi indledte sidste efterår en dialog med industrikunderne om at forbedre forsyningssikkerheden, og vi fortsætter til efteråret med at se på, om vi kan skabe nye markedsbaserede løsninger, som kan forbedre forsyningssikkerheden yderligere, siger markedsdirektør ved Energinet.dk, Jeppe Danø.

Energinet.dk har gasreserver i underjordiske gaslagre, som kan forsyne det danske gasmarked i tilfælde af en forsyningssikkerhedskrise. Ifølge reglerne kan Energinet.dk kun få adgang til reserverne, hvis der erklæres krise på det europæiske ”emergency”-niveau – det øverste og mest alvorlige af tre trin. Før ændringerne i nødforsyningsplanen ville ikke beskyttede forbrugere automatisk blive afbrudt, hvis der blev erklæret emergency. Fremover vil det være en vurdering, som Energinet.dk træffer på baggrund af krisens omfang og den danske gasbeholdning.
 
Nødforsyningsplanen er bl.a. blevet justeret med henblik på at gøre planen mere markedsorienteret inden for rammerne af EU’s forordning om gasforsyningssikkerhed. Ændringerne har virkning pr. 31. juli 2014, men arbejdet med at forbedre virksomhedernes forsyningssikkerhed fortsætter.
 
Energinet.dk og Energistyrelsen arbejder videre med en mere gennemgribende revision af nødplanen, som vil få virkning fra december 2014.
 
Læs mere om gasforsyningssikkerhed her.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.