Energinet.dk sender reserveforsyningen på Bornholm i udbud

Med henblik på at sikre den fremtidige reserveforsyning planlægger Energinet.dk at gennemføre et udbud for levering af reserver på Bornholm.

​Bornholm er i normal drift elektrisk forbundet med Sverige via et søkabel og forsynes normalt helt eller delvist herigennem. Ved udfald på søkablet skal Bornholm kunne forsynes sikkert med el fra elproduktionsanlæg placeret på Bornholm. Til det formål indkøber Energinet.dk i dag i alt 94 MW reserver på Bornholm til en gennemsnitspris på ca. 30.000 kr. per MW per måned.
 
Udbuddet sker for at sikre også den fremtidige reserveforsyning på Bornholm. Udbuddet skal ses som et led i opfyldelse af Energinet.dk's strategi om fortrinsvist at anvende markedsbaserede metoder ved indkøb af systemydelser.
 
Udbuddet vil køre som en udbudsrunde med efterfølgende forhandling. Energinet.dk vil ved udvælgelsen af leverandører inddrage en række forskellige kriterier bl.a. forsyningssikkerhed, omkostninger, hensynet til konkurrencen i markedet og tekniske egenskaber ved de enkelte tilbud.
 
Udbudsmateriale og nærmere information forventes offentliggjort d. 1. oktober 2014 på Energinet.dk’s hjemmeside.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.