Kabelprojekt klar til at indgå aftaler med grundejere

Efter Naturstyrelsens beslutning om, at der ikke skal laves en VVM-redegørelse for kabellægningsprojektet på Thy, Mors og Salling, gør Energinet.dk klar til en målrettet dialog med de borgere, som ejer den jord, kablerne skal lægges i.

​Arbejdet med lægge kabler og nedtage luftledninger på Thy, Mors og Salling kan fortsætte som beskrevet i VVM-screeningen, og uden udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Det har Naturstyrelsen meddelt Energinet.dk efter at have hørt borgere, kommuner og andre parter, der kan blive berørt af projektet, om de havde bemærkninger til projektplanerne.

- Afgørelsen betyder, at vi kan blive færdige med udbygningen af transformerstationer og med at lægge de i alt 110 km kabler fra Struer til Bedsted, videre over Mors og til Skive i 2016, sådan som vi har planlagt, siger projektleder Sven Rye, Energinet.dk. – Når kablerne er taget i drift, går vi i gang med at fjerne de store højspændingsmaster mellem Struer og Bedsted. Det regner vi med at blive færdige med i 2017.

Før Energinet.dk kan gå i gang med kabellægningen, skal der træffes aftale med de grundejere, som kommer til at lægge jord til kablerne. Derfor inviterer Energinet.dk til informationsmøder fire forskellige steder på kabelstrækningen.

- På møderne kan grundejerne i det ca. 200 meter brede bælte, som er udlagt til kablet, høre mere om, hvor kablerne kommer til at ligge, hvad de kan forvente i erstatning, og hvordan arbejdet med at grave kabler ned kommer til at foregå, siger Sven Rye.

- Efter informationsmøderne kommer en repræsentant fra Energinet.dk to gange på besøg hos alle de grundejere, som får kablet i deres jord. Det primære formål med det første besøg er at få fastlagt den nøjagtige kabelrute, så den i så stor udstrækning som muligt tager hensyn til borgernes ønsker. Ved det andet besøg præsenteres grundejeren for den erstatning, som Energinet.dk tilbyder, siger Sven Rye.

Inden spaden kan sættes i jorden, skal Energinet.dk desuden have en række tilladelser og dispensationer fra lokale myndigheder i området, ligesom de lokale museer skal lave arkæologiske undersøgelser på kabelruten.

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.