Grønt lys til 300 km langt søkabel mellem Holland og Danmark

Hollandske TenneT og danske Energinet.dk siger ja til at lave et kabel, der forbinder de to landes elsystemer. COBRA-kablet er en vigtig brik i fremtidens elsystem.

​Arnhem (Holland) / Fredericia (Danmark): Den hollandske systemansvarlige transmissionsvirksomhed (TSO) TenneT TSO B.V. og Energinet.dk har begge givet deres endelige godkendelse til udviklingen af det såkaldte COBRA-kabel. En ny og over 300 km lang undersøisk jævnstrømsforbindelse (højspændingsforbindelse) vil direkte forbinde det hollandske og det danske elnet. Kablet skal efter planen være færdig i begyndelsen af 2019.

 

'Grønt' kabel
"Et vigtigt formål med COBRA-kablet er at muliggøre integrationen af mere vedvarende energi i det hollandske elsystem" fortæller Mel Kroon, administrerende direktør hos TenneT. "Kablet vil være et vigtigt bidrag til realiseringen af et bæredygtigt, internationalt energilandskab. Et vigtigt mål for EU og TenneT."
 
"COBRA-kablet er en god nyhed for det europæiske elmarked. Forbindelsen vil forbedre konkurrencen i Nordvesteuropa, og det vil være til gavn for samfundet. Det vil også forbedre forsyningssikkerheden i både Danmark og Holland, til gavn for forbrugerne og industrien," siger Peder Østermark Andreasen, administrerende direktør i Energinet.dk.
 
Den nye højspændingsforbindelse vil have en overføringskapacitet på ca. 700 megawatt (MW), og vil løbe fra Eemshaven i Holland til Endrup ved Esbjerg i Danmark. Forbindelsen vil blive opført som et jævnstrømskabel (HVDC), fordi brugen af jævnstrømsteknologi minimerer transmissionstab over lange afstande.
 
Gevinst for samfundet
I begge lande vil COBRA-kablet have en gavnlig samfundsøkonomisk effekt. Den forventede investering på over 600 millioner euro foretages af TenneT og Energinet.dk på vegne af elproducenter og -forbrugere. Hver af de to systemansvarlige transmissionsselskaber vil eje 50 procent af COBRA-kabelprojektet. TenneT's del af investeringen bliver finansieret af TenneT og forventes at blive refunderet af indtægterne fra auktioner over overføringskapacitet på TenneT's eksisterende netforbindelser, som administreres af Foundation for the Management of Allocated Funds (på hollandsk: Stichting Doelgelden).
 
EU støtter
COBRA er en forkortelse for 'COpenhagen BRuxelles Amsterdam'. EU-kommissionen støtter COBRA-projektet med et tilskud på 86,5 millioner euro under det europæiske genoprettelsesprogram for energiområdet (EEPR).  Tilskuddet blev tildelt COBRA-kabelprojektet, fordi projektet kan integreres i et fremtidigt offshore elnet i Nordsøen, vil fremme konkurrencen på elmarkedet og bidrager til integrationen af store mængder vindenergi i elnettet.


Planlægning
TenneT og Energinet.dk vil nu gå i gang med at sikre de nødvendige tilladelser og sætte projektet i udbud. Det forventes, at kontrakterne underskrives i slutningen af 2015, efterfulgt af påbegyndelse af anlægsarbejdet i 2016 og færdiggørelse af kablet i starten af 2019.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.