Forsyningssikkerhed er en politisk sag

200 deltog, da Energinet.dk fredag 12. september stillede sig op foran den danske energisektor og aflagde tre konkrete løfter til det danske samfund. Strategiplan 2014 blev lanceret i IDA Mødecenter i København.

Sikker og stabil strøm i stikkontakterne og gas i hanerne var på dagsordenen, da Energinet.dk fredag 12. september holdt konference for 200 deltagere på IDA Mødecenter i København. Og konferencen afslørede også, at forsyningssikkerhed i stigende grad kommer på Folketingspolitikernes dagsorden.

Det slog bl.a. Anne Højer Simonsen, afdelingschef i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, fast, da hun holdt oplæg. I takt med at det danske energisystem skal omstilles til mere og mere vedvarende energi, sker der store forandringer, og der skal investeres mange penge.

-Forsyningssikkerhed et tema, der vokser nu. Jeg forudser, at det vil blive drøftet politisk, sagde Anne Højer Simonsen og nævnte, at politikerne i energiforligskredsen vil få en teknisk gennemgang af forsyningssikkerhed, næste gang de mødes.
Foto: Anne Højer Simonsen
 
To af Folketingets energiordførere var med på konferencen. Socialdemokraternes Jens Joel og Venstres Lars Christian Lilleholdt. Begge var inviteret for at udfordre den strategi og kurs, som Energinet.dk lancerede på konferencen.

Da gasforsyningssikkerheden er god, og Energinet.dk også fremover lover ”nul minutter” med afbrud, kom diskussionen især til at handle om elsystemet.

- Vi skal have en politisk diskussion om, hvad kan vi tillade – hvad kan vi leve med? sagde Jens Joel.

Energinet.dk lover, at forsyningssikkerheden for el fremover vil være den sammen, som den vi kender i dag. Men udfordringen med at sikre forsyningssikkerheden vokser og vokser, fordi mere og mere strøm vil komme som vinden blæser, mens vi får færre indenlandske kraftværker.

Jens Joel sagde, at niveauet for forsyningssikkerhed i sidste ende er et politisk ansvar, og han pegede bl.a. på, at det kan være risikofyldt for Energinet.dk at lægge nogle af sine mest værdiulde æg i nabolandenes kurve. For hvad hvis udlandet ikke vil spille med, og Danmark ikke kan hente strøm gennem kablerne til udlandet, de dage det ikke blæser?

Foto: Jens Joel og Lars Christian Lilleholt
 
Teknisk direktør i Energinet.dk, Torben Glar Nielsen, svarede, at de europæiske tal faktisk viser, at der både hos de nordiske lande og hos de sydlige naboer er overskud af strøm. Ikke bare i dag, men også i 2020, hvor det er Folketingets mål, at halvdelen af det danske elforbrug skal komme fra vindenergi -  sidste år var tallet 33 procent.
Og til trods for, at der er begrænsninger og flaksehalse på nogle af forbindelserne til udlandet og dermed problemer med at kunne eksportere strøm fra bl.a. vindmøller og kraftværker, så pointerede Torben Glar Nielsen, at der er ”hul” igennem, når det handler om at hente strøm ind i landet.

Administrerende direktør i Energinet.dk Peder Østermark Andreasen forklarede, at han tror på, at de europæiske lande vil spille med på en endnu mere grænseoverskridende dagsorden. Alle lande får nemlig store milliardregninger, når de skal omstille til mere grøn energi, og kun hvis landene deler reserver og handler på tværs, kan man lave omstillingen effektivt og gøre den betalbar.
Foto: Peder Østermark Andreasen
 
Lars Christian Lilleholt dykkede yderligere ned i problematikken. Han ville have uddybet, hvorfor Energinet.dk forventer 50 minutters strømsvigt årligt, når danskerne de seneste år kun har oplevet 60 sekunders strømsvigt.

-Det er en ret dramatisk udvikling, sagde han.

Torben Glar Nielsen forklarede, at danske familier og virksomheder i normale år oplever 60 sekunder med strømsvigt, men der er også år med kraftige storme eller nedbrud i nabolande, der lægger dele af det danske elnet ned i flere timer. Så historisk set har danskerne i gennemsnit oplevet 45-50 minutters afbrud årligt. Det niveau er i europæisk topklasse, og Energinet.dk lover at fast-holde niveauet - til trods for at det bliver mere og mere kompliceret at drive elnettet.

På konferencen blev andre dele af Energinet.dk’s strategi og tre konkrete løfter om ”høj forsyningssikkerhed for el og gas – nu og i fremtiden”, ”en samfundsøkonomisk effektiv omstilling” og ”Energinet.dk bidrager til et sundt investeringsklima i energisektoren” udfordret af folk fra branchen.

Bl.a. måtte Energinet.dk’s finansdirektør Torben Thyregod og direktør for Gas Torben Brabo svare på kritiske spørgsmål om effektivitet og Energinet.dk egen drift. 

Foto: Flemming Nør-Pedersen, politisk chef i Landbrug & Fødevare og Hans Peter Slente, branchedirektør i DI, udfordrer Torben Brabo, direktør for Gas i Energinet.dk, og Torben Thyregod, finansdirektør i Energinet.dk. Emnet: "Samfundsøkonomisk effektiv omstilling"
Susanne Juhl, administrerende direktør i HMN Naturgas, og Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi, udfordrede Søren Dupont Kristensen, direktør for Systemudvikling og Elmarked, og Jeppe Danø, direktør for gasmarked, begge Energinet.dk. Emnet "Sundt investeringsklima"
 
Desuden talte den tidligere Vestastopchef Ditlev Engel, der er formand for advisory boarded i Big Future, om globale trends, og hvor fremtidens vækst vil foregå.

Foto: Ditlev Engel.
 
Dagen sluttede med, at Auke Lont, der er koncernchef i norske Statnett – en søsterorganisation til Energinet.dk – om næste generations energisystem.

Foto Auke Lont.
 
Du kan se oplæggene fra strategikonferencen ved at klikke her.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.