Energinet.dk inviterer til borgermøder om landanlæg til Kriegers Flak havmøllepark

Naturstyrelsen har indledt VVM-behandlingen af de tekniske anlæg, som skal etableres på landjorden for at slutte Kriegers Flak Havmøllepark til elnettet. Energinet.dk inviterer til borgermøder fire forskellige steder.

​I slutningen af 2018 skal Energinet.dk være klar med de tekniske anlæg, som sender strømmen fra Kriegers Flak Havmøllepark ind i elnettet. Inden Energinet.dk kan gå i gang med anlægsarbejdet, skal Naturstyrelsen og Energistyrelsen gennemføre en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM). Den første offentlighedsfase i VVM-behandlingen af anlæggene på landjorden begynder den 16. oktober, og frem til den 17. november kan borgere, virksomheder og andre, der kan blive påvirket af de elektriske anlæg på land, komme med ideer og forslag. Det kan bl.a. ske på fire borgermøder, Energinet.dk har inviteret til i de områder, som bliver påvirket af de nye anlæg.

Landkabler og elektriske stationer
Hovedparten af de landbaserede anlæg placeres i jorden som nedgravede kabler, og der skal ikke etableres nye luftledninger. I alt skal der lægges ca. 95 km kabler.

På tre eksisterende transformerstationer i henholdsvis Bjæverskov, Ishøj og Hovegård ved Ballerup skal der installeres nye elektriske komponenter. I Hovegård bliver der behov for at udvide stationens areal, mens der på stationerne i Ishøj og Bjæverskov er plads til de nye komponenter inden for det nuværende areal.

Endelig skal der etableres en helt ny station. Energinet.dk’s hovedforslag er at bygge den i et område tæt på motorvejen syd for Herfølge. Alternativt kan den placeres i den vestlige udkant af Bjæverskov tæt på Energinet.dk’s eksisterende transformerstation.
Til den nye station bliver der behov for et areal på 5,1 hektar. Stationen kommer til at bestå af en ca. 6 meter høj bygning og en række udendørs installationer. Her er de højeste lynafledere, som bliver ca. 28 meter høje. Stationen vil blive omkranset af et bælte af træer og buske, så anlægget med tiden blive mindre synligt i landskabet.

Baggrund
Folketinget besluttede i marts 2012, at der skal bygges en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak i Østersøen. I juni 2014 godkendte Energinet.dk’s bestyrelse, at havmølleparken på Kriegers Flak skal kobles til det danske elnet ved hjælp af et traditionelt vekselstrømsanlæg. Oprindeligt var planen at kombinere nettilslutningen med en elforbindelse til Tyskland via de danske og de tyske vindmølleparker i Østersøen. Denne tekniske løsning, som skulle baseres på jævnstrøm, blev opgivet, da et udbud viste, at især anlæggene på havet var langt dyrere end budgetteret. Dermed ville elforbindelsen i den planlagte løsning ikke blive samfundsøkonomisk rentabel.

Skiftet i teknisk løsning og ændringerne i geografisk placering af anlæggene betyder, at VVM-behandlingen for anlæggene på landjorden er startet forfra.
 
Ideoplæg
Den 16. oktober publicerer Naturstyrelsen et ideoplæg, som beskriver de tekniske anlæg. Hent det på www.naturstyrelsen.dk/kriegers-flak
 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.