Energinetdk kber

Energinet.dk køber gaslager af DONG Energy

Energinet.dk har i dag, mandag, skrevet under på at købe DONG Energys gaslager i Stenlille for 2,25 milliarder kroner.

I dag, mandag den 20. oktober, har Energinet.dk underskrevet en betinget aftale om at købe DONG Energys underjordiske gaslager i Stenlille på Sjælland. Selskaberne er enige om en pris på 2,25 milliarder kroner.
Prisen inkluderer en indfrielse af en udskudt betaling, som var en del af købet, da Energinet.dk i 2007 købte gaslageret i Lille Torup fra DONG Energy.
 
Før handlen er endelig, skal den godkendes af Konkurrencestyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeren.
Ifølge Torben Brabo, der er direktør for Energinet.dk’s Gasafdeling, er det naturligt, at Energinet.dk køber gaslageret.
 
- Gas er en afgørende del af den danske energisektor, og gaslageret understøtter forsyningssikkerheden. Også på den lange bane er gaslageret en vigtig del af fremtidens energisystem. Vores kerneopgave er på samme tid at sikre forsyningssikkerheden og lave en effektiv grøn omstilling, derfor er lageret i Stenlille vigtigt for Energinet.dk, og det giver rigtig god mening for os at købe lageret. Vi ejer og driver i forvejen det andet store danske gaslager, gaslageret i Lille Torup ved Viborg, så forretningsområdet er vi allerede godt rustet til, siger Torben Brabo.
 
Selv om danskernes forbrug af naturgas har været faldende de senere år, så er gas stadig en hjørnesten i dansk energiforsyning. På rejsen mod 2050, hvor det er regeringens mål, at Danmark skal være fossilfri og kun bruge vedvarende energikilder, kan naturgas dels erstatte kul og olie – begge brændsler udleder mere CO2 end naturgas - dels sikre stabil energi og dermed strøm og varme til de timer, dage og uger, hvor f.eks. vindmøllerne står stille.
Biogas og andre grønne gasser vil også i fremtiden få større og større andel og sammen med naturgas bidrage med den nødvendige fleksibilitet, så der både er strøm, når det blæser og er vindstille.
 
Gaslageret i Stenlille skal ligesom gaslageret i Lille Torup drives som et kommercielt selskab.
- Vi vurderer, at lageret kan drives videre på en fornuftig måde og være en god forretning - ikke bare for Energinet.dk men også for det danske samfund, siger Torben Brabo.
Gaslagrene i Danmark sælger sine ydelser på det europæiske gasmarked og leverer også til kunder i Sverige og det øvrige nordvesteuropæiske område.
 
Samlet set kan lagrene opbevare cirka 30 procent af det samlede danske gasforbrug og i løbet af en sæson aflevere 12 TWh ud i markedet. Det svarer til det årlige forbrug af naturgas for cirka 500.000 hustande.
Typisk pumpes gas ned i undergrunden om sommeren, så lageret er fyldt til de kolde måneder.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.