Orientering om ændring af Engrosmodellen

Klima- Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen orienterede i går Folketinget om en ændring af Engrosmodellen og en deraf afledt udskydelse af Engrosmodellens idriftsættelse.

Engrosmodellen foreslås ændret, så netvirksomhederne bliver ansvarlige for indbetaling af afgifterne til SKAT via elleverandørerne. Engrosmodellen forslås idriftsat d. 1. marts 2016. Den nye forsyningspligtregulering, som blev vedtaget af Folketinget i juni 2014, indføres samtidig med Engrosmodellen.

Du kan læse mere om Engrosmodellen her. (Vær dog opmærksom på, at siderne endnu ikke er opdateret med de nye ændringsforslag.)

Regeringen forventer snarest muligt at sende et lovforslag i høring om denne ændring. 

Efter aftale med branchen startes der nu en proces, hvor Energinet.dk, Dansk Energi og branchens aktører går i gang med at analysere de foreslåede ændringer i loven såvel som i de relevante bekendtgørelser. Hermed laves der en samlet vurdering af konsekvenserne for projektets implementering, herunder et forslag til en revideret tids- og aktivitetsplan.

Indtil denne vurdering foreligger, vil projektet fortsætte efter den gældende tids- og aktivitetsplan. Dette indebærer, at de planlagte aktiviteter i form af Pilot end2end-test og den kommende kursusrække gennemføres uforandret.

For yderligere information se her offentliggørelsen på Folketingets hjemmeside.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.