Horns Rev 3: Plangrundlag for landanlæg på plads

Naturstyrelsen har givet VVM-tilladelse og udstedt kommuneplantillæg for de anlæg, som Energinet.dk skal etablere for at bringe strømmen fra Horns Rev 3 Havmøllepark i land.

Energinet.dk går nu i gang med den detaljerede planlægning af de landbaserede anlæg, der indgår i den såkaldte nettilslutning af Horns Rev 3 havmølleparkHavmøllepark. Det sker, efter at Naturstyrelsen har udstedt kommuneplantillæg og givet VVM-tilladelse til anlæggene på land.
- I dialog med de grundejere, som kommer til at lægge jord til landkablerne, skal vi nu have planlagt den nøjagtige linjeføring for det  knap 50  km lange landkabel mellem Blåbjerg Klitplantage, hvor søkablet kommer i land, og transformerstationen i Endrup, siger projektleder Søren Juul Larsen, Energinet.dk.

I VVM-behandlingen har der været to mulige kabelruter i spil. Energinet.dk’s hovedforslag og et alternativt forslag parallelt med landkablet til Horns Rev 2 Havmøllepark. Naturstyrelsen har givet VVM-tilladelse til hovedforslaget, som er den korteste af de to ruter.

Foruden det 50 km  lange 220 kV landkabel skal der på land bygges en kabelstation i Blåbjerg Klitplantage, som bl.a. forbinder søkablet med landkablet. På den eksisterende transformerstation i Endrup, hvor landkablet ender, skal der etableres nye elektriske komponenter. Det indebærer, at stationens areal skal udvides i østlig retning.   

Fra Endrup til stationen i Revsing skal der i de eksisterende master ophænges et ekstra sæt 400 kilovolt ledninger. Det er nødvendigt for at sikre, at strømmen fra havmøllerne kan komme videre fra station Endrup. I samme forbindelse kabellægges 150 kilovolt forbindelsen mellem Endrup og Holsted, som på nuværende tidspunkt også er ophængt på 400 kilovolt masternede eksisterende master.

Mens Naturstyrelsen har stået for VVM-behandlingen af de anlæg, som skal etableres på landjorden, er Energistyrelsen myndighed for anlæggene til havs. Til havs skal Energinet.dk etablere en transformerstation og et søkabel, der fører strømmen i land.
 
Byggeriet af anlægget går i gang til foråret 2015. Det skal være klar til at transportere strøm fra havmølleparken ved udgangen af 2016.
 
Læs mere om Energinet.dk's nettilslutning af Horns Rev 3 Havmøllepark her

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.