Næste fase af fremtidens elmarked skydes i gang

Første fase af Markedsmodel 2.0-projektet, der skal fremtidssikre elmarkedet, er slut. Anden fase vil løbe frem til 2015 og skal anvise veje til, hvordan mere vedvarende energi kan indpasses samtidig med at forsyningssikkerheden holdes intakt.

Visionen er klar, og mulige virkemidler er identificeret. Nu begynder arbejdet med at finde de helt rigtige værktøjer og modeller.

Elmarkedet er afgørende for, at Danmark kan omstille energisektoren og opfylde de politiske mål om et fossilfrit samfund. Første fase af ”Markedsmodel 2.0-projektet”, som er gennemført af Energinet.dk med en række aktører i elmarkedet, er slut.
Projektet skal komme med anbefalinger til fremtidens elmarked – et elmarked, der kan se frem til at skulle håndtere mere og mere vedvarende energi, især fra vindmøller, og dermed også mere og mere svingende elproduktion. Forsyningssikkerheden skal være intakt, uanset om det blæser eller er vindstille, og derfor skal der skabes tidsvarende rammer for fleksibel produktion og fleksibelt forbrug.

Målet for Markedsmodel 2.0-projektet er, ”at skabe rammerne for omkostningseffektive løsninger, der:
-Sikrer et sundt investeringsklima for det niveau af produktionskapacitet og fleksibelt forbrug, der er nødvendigt for at fastholde forsyningssikkerheden på det nuværende niveau, så Danmark fortsat er i den europæiske top.
-Bidrager til bedre indpasning af vedvarende energi i alle markederne.
-Sikrer internationalt kompatible markedsløsninger, som tager højde for tiltag i nabolandene. ”

Tre veje er udvalgt
De mange deltagere i projektet har siden foråret gennemgået det nuværende elmarked og peget på mulige ændringer. Tre veje er udvalgt, afhængigt af hvor vidtgående tilpasninger eller helt nye løsninger, der bliver brug for:
1. Klare prissignaler, som giver bedre rammer for investeringer i fleksibilitet.
2. Strategisk reserve, som sikrer kapacitet i markedet i ekstreme situationer.
3. Kapacitetsmarked, som er en direkte betaling for kapacitet.

Arbejdet med at videreudvikle og indsnævre løsningerne begynder nu, hvor fase 2 af projektet gå i gang.

- Når vi skal analysere elmarkedets sundhedstilstand og se på, hvor godt det er rustet til at klare fremtidens udfordringer, er det vigtigt, at vi holder for øje, at markedet skal understøtte omstillingen og ikke virke systemkonserverende. Derudover skal vi samarbejde med vores nabolande, hvor mange af dem har lignende overvejelser om fremtidens markedsdesign. Vi skal lave løsninger, der fungerer i en europæisk sammenhæng, siger Søren Dupont Kirstensen, direktør for Systemudvikling og Elmarked i Energinet.dk og formand for Advisory Boardet i Markedsmodel 2.0-projektet.
 
Analyser af konsekvenser
Den anden fase af projektet begynder nu og vil løbe frem til august 2015. Projektet slutter med konkrete anbefalinger til fremtidens markedsmodel, og der skal anvises veje til, hvordan løsningerne kan blive til virkelighed.

Der skal laves detaljerede analyser af energiproducenternes økonomi og den samfundsøkonomiske konsekvens for de løsninger, der identificeres.

Ligesom i første fase af Markedsmodel 2.0-projektet er et bredt udsnit af elsektorens interessenter med i arbejdet. Inddragelsen af repræsentanter fra branchen sker både igennem et Advisory Board samt en projektgruppe, der arbejder med tekniske og markedsfaglige aspekter, analyser mv. Derudover vil der blive inddraget en række eksperter og fagpersoner fra interessenter med tilknytning til elbranchen.
 
Læs resultaterne af første fase af Markedsmodel 2-0-projektet her.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.