Energinet.dk’s bestyrelse godkender nettilslutning af Femern Bælt-tunnel

Energinet.dk’s bestyrelse har godkendt, at arbejdet med at slutte den kommende bil- og togtunnel under Femern Bælt til højspændingsnettet kan begynde. En ansøgning vil nu blive sendt til klima-, energi- og bygningsministeren

Energinet.dk’s bestyrelse har godkendt, at arbejdet med at slutte den kommende bil- og togtunnel under Femern Bælt til højspændingsnettet kan begynde.
En ansøgning vil nu blive sendt til klima-, energi- og bygningsministeren, der endeligt skal afgøre sagen.
 
De borgere og lodsejere, der kan blive berørt, hvis sagen endeligt godkendes, vil senere blive kontaktet af Energinet.dk. Det ventes dog først at ske om cirka et år, da Folketinget først skal godkende anlægsloven for Femern-tunnelen.
 
Hvad indeholder projektet?
Energinet.dk skal udvide og udbygge højspændingsnettet, så det er klar til den tunnel og de biler og tog, der er fremtiden skal køre mellem Danmark og Tyskland under Femern Bælt. Tunnelen ventes færdig med udgangen af 2021
 
Det kan ske ved at:
• Energinet.dk bygger en ny transformerstation Femern nær tunnelen
• Nyt 132 kV-kabel lægges i jorden på en syv kilometer strækning mellem den ny transformertation Femern og den eksisterende transformerstation Rødby.
• Transformerstation Rødby udbygges.
• Der lægges et nyt 132 kV kabel i jorden på en 25 km strækning mellem transformerstation Femern og den eksisterende transformerstation Vestlolland.
• En eksisterende 132 kV luftledning på en 34 km strækning mellem Radsted og Vestlolland pilles ned.

 


Illustration: Den nye kabelstrækning er endnu ikke fastlangt, men er her symbolsk markeret med gult. Den endelige rute vil blive fastlagt efter kontakt med borgere og berørte lodsejere. Med rødt den eksisterende ledningsstrækning, der skal pilles ned.
 
Projektet afhænger af, at Folketinget endeligt vedtager anlægsloven for Femern Bælt.
Projektet ventes færdig i den sidste halvdel af 2020.

- Vi har valgt ikke kun at lave selve nettilslutningen af den kommende tunnel, men også at kabellægge en del af det eksisterende højspændingsnet på Lolland. Danmark kabellægger frem mod 2030 en stor del af det danske højspændingsnet, og når vi alligevel er i gang i området, vil vi slå vi to fluer med et smæk, siger Karin Lomholt Finnemann, seniorplanlægger i Energinet.dk
 
Energinet.dk offentliggør endnu ikke, hvad projektet ventes at koste. Energinet.dk ønsker ikke, at de firmaer, der skal byde på opgaven, på forhånd kender budgetterne.
Udgifterne til de nye elanlæg, der skal bygges til tunnellen, samt de meromkostninger, der vil være til kabellægningen, skal Femern A/S betale.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.