Energinet.dk: Reguleringsudvalg har fornuftige anbefalinger

”Vi hilser vurderinger og anbefalinger velkommen. Meget peger i samme retning, som den strategi vi har lagt”, siger Peder Østermark Andreasen, administrerende direktør i Energinet.dk. Der er også områder, Energinet.dk vil forbedre.

​Regeringens reguleringsudvalg er efter to år klar med sine anbefalinger til regulering af den danske elforsyningssektor. Energinet.dk, der er et af de selskaber, der er blevet vurderet, hilser den endelige rapport og udvalgets anbefalinger velkommen.


- Vi har været underlagt et langt og grundigt eftersyn, og udvalgets målsætninger peger i samme retning, som Energinet.dk arbejder mod, siger Peder Østermark Andreasen, administrerende direktør i Energinet.dk.

Udvalgets ønsker, at fremtidens regulering skal skabe samme høje forsyningssikkerhed, understøtte den grønne omstilling, fremme internationalt elmarked, øge konkurrencen, skabe en omkostningseffektiv sektor og forudsigelige rammer for aktørerne i markedet. De samme ord står i Energinet.dk’s strategi fra september i år, siger Peder Østermark Andreasen.


Energinet.dk løser vigtige opgaver

Han glæder sig også over, at udvalget slår fast, at Energinet.dk løser en række vigtige samfundsopgaver med ”betydelig erfaring” og ”kompetence” – også selv om der ikke altid er tale om klassiske opgaver for et transmissionsselskab med primært ansvar for drift af højspændingsnet og forsyningssikkerhed.

- Udvalget konkluderer, at der er en ”række synergier”, og at der ”vil være en risiko for tab af viden og kompetencer”, hvis opgaverne bliver flyttet. Det er jo det, det hele drejer sig om: At opgaverne bliver løst på den samfundsøkonomisk bedste måde for borgere og virksomhedere, siger Peder Østermark Andreasen.


Hvile i sig selv og rammestyring

Energinet.dk er et offentligt ejet selskab, der er nedsat ved lov som et ”hvile i sig selv-selskab”. Energinet.dk må ikke skabe overskud. Udvalget peger på, at Energinet.dk i fremtiden kan reguleres med rammestyring – altså at der sættes et basisår, og kommer der flere opgaver til, så ændres den økonomiske ramme.


- Det ikke er helt så let at vise, hvilken værdi man skaber, eller hvor effektive man er, når man er et hvile-i-sig-selv-selskab. Vi har ikke en bundlinje med overskud, aktionærerne kan forholde sig til. Derfor kan det være en god ide, at gøre tingene på en ny måde. Men vi kan faktisk i dag dokumentere, at vi skaber stor værdi og holder hus med forbrugernes penge, siger Peder Østermark Andreasen og peger på tre områder:

1) En europæisk benchmark-undersøgelse placerede sidste år Energinet.dk i topklasse blandt de mest effektive transmissionsselskaber.
2) Energinet.dk effektiviserer fem procent årligt.
3) Staten har lige nu et uvildigt konsulentfirma til at analysere Energi-net.dk’s økonomi – Energinet.dk bidrager åbent i arbejdet med omkostningsanalysen.


Klar og tydelig rolle
Reguleringsudvalget peger på nogle områder, hvor Energinet.dk bør have en mere klar opdeling af opgaverne. Der må ikke kunne opstå tvivl om, hvilken rolle Energinet.dk har.

- Det er jeg enig i. Vi har taget tiltag, men vi er ikke i mål endnu, siger Peder Østermark Andreasen.

- I januar lavede vi f.eks. en tydelig adskillelse mellem dem, der laver regler for systemydelser, og dem der indkøber systemydelser - netop fordi vores roller skal være helt klare. Udvalget peger på andre områder, og dem vil vi tage fat på. Vi vil bl.a. invitere branchen til en workshop, så den kan give input til, hvordan vores roller for myndighedsopgaver, foreskrifter mv. bliver helt klare.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.