Sådan bliver PSO-omkostningerne i 2015

PSO-omkostningerne lempes i 2015 som aftalt i Vækstpakke 2014.

Det fremgår af de seneste dages artikler i Jyllands-Posten, at PSO-omkostningerne i 2015 vil beløbe sig til 7,6 mia. kr. og kun vil falde 9 mio. kr. i forhold til 2014. Ifølge Jyllands-Posten vil erhvervslivet dermed ikke modtage de PSO-lempelser, der blev aftalt i Vækstpakke 2014.

 

Energistyrelsen og Energinet.dk kan ikke genkende disse tal.
Energinet.dk skønner således, at PSO-udgifterne bliver ca. 6,8 mia. kr. i 2015. Det fremgår af følgende meddelelse, Energinet.dk offentliggjorde 10. december (revideret 17. december).

Der opkræves dog reelt kun 5,8 milliarder kroner som følge af initiativerne i Vækstpakke 2014. Det betyder, at PSO-opkrævningen fra 2015 vil afvige fra PSO-udgifterne, jf. tabellen nedenfor.

Mia. kr., løbende priser
2015
Energinet.dk: PSO-udgifter
6,8
Energinet.dk: PSO-opkrævning (ekskl. underdækning)1
5,8
Note: 1 Inkl. underdækning forventes en opkrævning på 6,2 mia. kr.

 

I Vækstpakke 2014 skønnes det, at PSO-tariffen sænkes med ca. 3 øre/kWh i 2015 som følge af den generelle erhvervsrettede PSO-lempelse. Energinet.dk har beregnet, at PSO-tariffen i første kvartal 2015 bliver 21,1 øre/kWh, og at dette er 2,7 øre/kWh lavere, end tariffen ville have været uden lempelsen. Når nedsættelsen er lavere end 3 øre/kWh i første kvartal skyldes det, at elforbruget er større i vintermånederne end i sommermånederne. Det forventes omvendt, at nedsættelsen i sommerkvartalerne bliver større end 3 øre/kWh.


Udover den generelle lempelse i PSO-tariffen træder den målrettede PSO-tilskudsordning i kraft i løbet af 2015. Derudover afskaffes opkrævningen af PSO for gas. Den samlede PSO-lempelse som følge af Vækstpakke 2014 bliver dermed knap 1,3 mia. kr.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.