Myndigheder godkender vedligeholdelse af gaslager

Energinet.dk’s gaslager i Ll. Torup har 19. december modtaget tillæg til miljøgodkendelse og kan begynde at vedligeholde endnu et af de underjordiske hulrum, hvor naturgas opbevares under stort tryk.

​I dag, 19. december 2014, har Energinet.dk’s gaslager i Ll. Torup ved Viborg modtaget VVM-tilladelse fra Naturstyrelsen samt Miljøstyrelsens tillæg til miljøgodkendelse. Energinet.dk kan derfor begynde at vedligeholde de underjordiske hulrum, hvor gassen opbevares.

Gaslageret i Ll. Torup er en afgørende brik i den danske gasforsyning, og kavernerne, som de underjordiske hulrum, hvor gassen opbevares, kaldes, har 25-30 år på bagen. For at sikre, at husejere, industrien og kraftvarmeværker også fremover kan få sikker og stabil levering af gas, besluttede Energinet.dk’s bestyrelse i maj 2014, at gennemføre vedligeholdelsesarbejde på en kaverne, såfremt Energinet.dk fik en miljøgodkendelse.
I oktober meddelte Miljøstyrelsen, at den genoptog Energinet.dk’s ansøgning.


Ventiler mv. skal udskiftes

I 2011-2013 gennemførte Energinet.dk et pilotprojekt og udskiftede ventiler og andet udstyr på den første af de i alt syv underjordiske kaverner. Hulrummene ligger cirka en kilometer nede i jorden i en stor salthorst. På baggrund af erfaringerne fra pilotprojektet samt en kendelse fra Natur- og Miljøklagenævnet har Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen nu lavet henholdsvis VVM-tilladelse og tillæg til miljøgodkendelse, så de resterende kaverner kan vedligeholdes under reviderede vilkår.

- Vi er meget tilfredse med at få godkendelsen på den her tid af året. Det er netop nu i den kolde tid, at vi for alvor begynder at pumpe gas ud til danskerne, og vi skal tømme kavernen helt for gas, inden vi kan begynde at fjerne ventiler og skifte sikkerhedsudstyret, siger gaslagerchef Allan Therkelsen.
 

Nye krav
Da Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen i 2011 gav Energinet.dk miljøgodkendelse til et pilotprojekt, blev der klaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet stadfæstede i 2013 myndighedernes tilladelse, men sagde samtidigt, at der fremover skulle stilles øgede krav. Det betyder blandt andet, at der i det nye projekt bliver taget flere prøver af bl.a. vandkvalitet og bunddyr, når Energinet.dk udleder fortyndet saltvand fra kavernen i Lovns Bredning ved Virksund.

- Vi har grundigt set på de nye krav, og vi vurderer, at vi kan overholde alle vilkårene, siger Allan Therkelsen.
 
Frem til maj vil kavernen langsomt blive fyldt med vand og dermed tømt for gas. Fra midt på sommeren 2015 vil vandet blive fortyndet og pumpet ud i Lovns Bredning ved Virksund. Vedligeholdelsesarbejdet ventes at være helt færdigt i slutningen af 2015.
 
Baggrund: Hvorfor vedligeholde?
Kaverne TO-9, der nu skal gennemføres vedligeholdelsesarbejder på, er 29 år gammel, og ventiler og andet udstyr, der sørger for at gas kan pumpes ind og ud af kavernen og opbevares under stort tryk, skal skiftes.
Det gøres ved at fylde kavernen med vand fra Hjarbæk Fjord. Vandet presser gassen ud, så udstyret sikkert kan skiftes.
Vandet vil samtidig opløse noget af saltet kavernens vægge – derved genvinder kavernen noget af sin størrelse. På grund af trykket dybt nede i jorden skrumper de underjordiske hulrum hvert eneste år.
Gas pumpes igen ned i kavernen, mens saltvandet hentes op og fortyndes, inden det ledes ud i Lovns Bredning.
Hele processen bliver overvåget, og et uafhængigt firma - godkendt af Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen - tager målinger af saltindhold, mineraler mv.
Se alle måleresultaterne fra pilotprojektet her.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.