Vindmøller slog rekord i 2014

Danske vindmøller leverede i 2014, hvad der svarer til 39,1 procent af danskernes elforbrug.

De danske vindmøller leverede i 2014, hvad der svarer til 39,1 procent af danskernes elforbrug. Det er ny rekord.
Ligesom de foregående fem år blev 2014 altså et år med mere strøm fra landmøller og havmølleparker end året før.

I 2013 var vindandelen 32,7 procent. Stigningen til 39,1 procent i 2014 er dels et udtryk for, at den installerede kapacitet af vindmøller er vokset, dels at nye møller er mere effektive.
Bl.a. blev havmølleparken ved Anholt på 400 MW – parken producerer over et år, hvad der svarer til 400.000 husstandes forbrug - indviet i sidste halvdel af 2013. Parken bidrog dermed væsentligt til stigningen i 2014.

Vindstrømmens andel af strømforbruget de seneste ti år
2013: 32,7% (* Korrigeret for solceller)
2012: 30,0% (* Korrigeret for solceller)
2011: 28,3%
2010: 22,0%
2009:19,4%
2008: 19,3%
2007: 19,9%
2006: 17,0%
2005: 18,7%
2004: 18,8%
 
Januar var højeste vindmåned nogensinde
2014 var et gennemsnitligt ”vindår”, men især de første måneder var meget blæsende. Januar satte rekord som den måned med højeste vindandel nogensinde, nemlig hvad der svarer til 61,7 procent af Danmarks samlede elforbrug. Omvendt var sommeren knapt så blæsende. Laveste måned var juli med 23,0 procent.
 
Strøm handles på kryds og tværs
Danmarks elsystem er tæt forbundet med vores nabolande, og strøm handels time for time over grænserne. Udbud og efterspørgsel på elmarkedet afgør, om strømmen flyder den ene eller anden vej.
Strømmen bliver handlet på den nordiske elbørs, Nord Pool Spot, og en del af den vind, danske møller producerer, bliver dermed købt af forbrugere i f.eks. Norge, Sverige og Tyskland. 39,1 procent er derfor ikke et udtryk for præcist den mængde vindstrøm, der kommer ud af stikkontakterne i de danske virksomheder og boliger.
Lige som danske vindmøller, kraftværker og decentrale kraftvarmeværker eksporterer strøm, så importerer danskerne norsk vandkraft, tyske vindkraft eller solcellestrøm, strøm lavet af kul eller naturgas og svenske atomkraft. Det sker bl.a., når priserne i nabolande er lave, eller det ikke blæser i Danmark.
 
(*)
Vindtal for 2012 og 2013 er efterfølgende korrigeret (2012 fra 30,1 til 30,0; 2013 korrigeret fra 33,2 til 32,7 procent), da mange nye private solcelleanlæg i de to år begyndte at levere strøm direkte til de enkelte hustande. Dermed indgik det strømforbrug ikke i det totale danske elforbrug. Siden december 2013 har estimat over solcelleproduktionen indgået i Energinet.dk opgørelse.

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.