Energinet.dk afsøger nye muligheder for at inddrage borgerne i planlægning af nye kabler

Borgere på Thyholm inviteres til at være med til at planlægge den nøjagtige placering af nyt 150 kilovolt kabel

​Sidste forår var forskere fra Aalborg Universitet på Thyholm for at afprøve en ny metode til at få borgerne mere på banen i planlægningen af ny energiinfrastruktur. Og om kort tid kan borgerne på Thyholm igen være med til at afprøve en ny og forhåbentlig bedre metode til at placere et kommende elkabel henover Thyholm.
 
Energinet.dk indbyder i samarbejde med forskere fra Aalborg Universitet til en aften på Thyholm, hvor de 36 grundejere, som får et nyt 150 kV kabel gravet ned i deres jord, sammen kan være med til at fastlægge kablets nøjagtige placering.
 
- Normalt er vi i dialog med grundejerne én for én, når vi aftaler, hvor præcist et kabel skal ligge. Men ved at sætte en gruppe grundejere sammen håber vi, at kablerne kan placeres på en måde, som tager størst muligt hensyn til borgerne og deres landbrugsdrift samtidig med, at vi som bygherre får et fornuftigt forløb af kablet, siger chef for Plan og miljø i Energinet.dk, Marian Kaagh.
 
Kablet skal placeres inden for et 200 meter bredt bælte, som Energinet.dk sammen med myndighederne har defineret. Aftenen vil være en afprøvning af, om de borgere, hvis ejendomme ligger inden for bæltet, i fællesskab kan finde et godt forløb for kablet.
 
Med et kabel i jorden pålægges grundejeren visse restriktioner for brugen af jorden i en 7 meter bred zone over kablet for at undgå skader og uheld. Det er derfor vigtigt, at der tages hensyn til planer om eksempelvis nye bygninger, udbygning af læhegn, hoveddræn i området mv., når kablets forløb fastlægges. Disse hensyn har Energinet tidligere varetaget i dialog med den enkelte lodsejer.

Den nye metode består i at samle en gruppe af naboer og lade dem blive enige om, hvordan kablet kan fastlægges, så det tilgodeser alle deres interesser indenfor nogle tekniske, milømæssige og lovgivningsmæssige hensyn.
 
Ideen med at gøre det på denne måde kommer fra, at thyholmere sidste forår pegede på, at det ikke er optimalt at diskutere placeringen af kablet med Energinet uden naboerne: Man skal jo tage hensyn til sine naboer og sørge for, at placeringen af kablet også er godt for dem, lød det. Så nu er Energinet i gang med på at afprøve, om naboer i fællesskab kan finde en god løsning.
 
Arrangementet på Thyholm  er en del af et forskningsprojekt, der beskæftiger sig med borgerinddragelse i forbindelse med infrastrukturprojekter.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.