Fejl på søkabel til Anholt Havmøllepark

Kabelfejl forhindrer strømmen fra Anholt Havmøllepark i at komme ind i elnettet på land

​​Lørdag 21. februar klokken 13.25 opstod en fejl i det søkabel, der forbinder Anholt Havmøllepark med elnettet på land. Fejlen betød dels at borgerne på Anholt mistede strømmen i 31 minutter, indtil øens nødforsyning var oppe at køre, dels at det ikke er muligt at sende den strøm, havmøllerne producerer, i land.
 
Det er endnu for tidligt at sige, hvad årsagen til fejlen er, men Energinet.dk og samarbejdspartnere har i weekenden lokaliseret fejlen til at være på søkablet i nærheden af transformerplatformen på havet, der forbinder havmøllerne og søkablet.
 
Intet tyder på, at et skib eller et anker er årsag til fejlen.
 
To skibe er nu i gang med at forberede reparationen. Det ene skib skal spule kablet, der ligger beskyttet i havbunden, fri. Det andet skib skal hente kablet op til overfladen og lave reparationen.
 
- Det er væsentligt vanskeligere og mere langvarigt at udføre reparationer på søkabler end på landkabler. Vi regner med, at selve reparationen vil vare ca. 3 uger. Men da vi har brug for to perioder af flere dages varighed med nogenlunde stille vejr, kan det komme til at vare mere end tre uger, før havmølleparken igen kan sende strøm i land, siger Per Hylle, afdelingsleder for Vedligehold Jylland, Energinet.dk.
 
Anholtkablet blev også sidste år ramt af en fejl. Den 30. september skete en kortslutning i den del af kablet, der er gravet ned i landjorden. Da var kablet ude af drift i syv dage.
 
Energinet.dk har i den forbindelse betalt 9.167.090,95 kroner i kompensation til DONG Energy, der ejer møllerne, for tabt fortjeneste for de syv dage. Kompensationen er udregnet efter vinddata og markedspriser, altså hvad møllerne ville kunne have produceret og tjent.
 
Det stykke af kablet, der blev ramt af kortslutning, er siden blevet undersøgt på et laboratorium. På grund af den kraftige varme, der opstod under kortslutningen, er en del af kablet brændt, og det er ikke muligt præcist at sige, hvad der var årsag til fejlen. Noget kunne dog tyde på en fejl i isoleringen af kablet – en fejl der både kan være opstået, da kablet blev lagt, eller under produktionen af kablet.
 
Det kostede ca. 1,5 millioner kroner at finde fejlen og udskifte den ødelagte del af kablet.
 
Søkablet er leveret af NKT Cables, mens landkablet er leveret af Silec Cable.
 
Energinet.dk vil informere her på hjemmesiden, når der er nyt.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.