Mindre CO2-udledning fra elforbrug i 2014

En stigning i produktionen fra vindmøller og et fald i produktionen på den danske kul- og naturgasfyrede kraftværker giver en lavere CO2-udledning ved elforbruget i Danmark i 2014.

​En typisk dansk husstands elforbrug udledte sidste år mindre CO2 end året før. Hvor en husstand i 2013 udledte 1.507 kg CO2, udledte den 1.216 kg sidste år. (Baseret på et elforbrug på 4.000 kWh)

Det viser Energinet.dk’s Miljødeklaration for 2014.

Strøm flyder mellem elproducenter og forbrugere og på kryds og tværs af landegrænser. Den ene time kan Danmark eksportere strøm fra vindmøller eller kulkraftværker, og den næste time køber vi vandkraft, solcellestrøm, kulkraft eller atomkraft fra vores nabolande. Strøm er en blanding af dansk produktion og det vi køber i udlandet, og da el ikke har nogen ”farve”, kan man ikke præcist se, hvad der kommer ud af den enkelte forbrugers stikkontakt. Men når man laver en samlet gennemsnitsberegning, så stiger andelen af vedvarende energikilder i vores elforbrug, mens kul, brunkul og naturgas falder.
Herunder er brændselsfordelingen af elforbrug for 2014 udspecificeret. (2013 i parentes).

Vind, vand og sol: 47% (35%)
Kul og brunkul: 30% (38%)
Affald, biomasse og biogas 13% (13%)
Naturgas: 7% (10%)
Atomkraft: 3% (2%)
Olie: 0% (1%)

 
Elproduktionen fra vindmøller steg sidste år med ca. 17,5 %. En stor del af stigningen skyldes, at Anholt havvindmøllepark blev sat i drift i slutningen af 2013. 2014 er altså det første år, parken har leveret et fuldt kalenderår. Vindmæssigt var 2014 et normalår, hvor 2013 var en lille smule under normalen, hvilket også bidrager til stigningen.
Samlet set er CO2-udledningen i 2014 på samme lave niveau som i 2012, efter en svag stigning i 2013.
 Udsving fra år til år er normale. Meget blæsende år, milde eller kolde vintre, solrig somre og dermed gode år for de store tyske solcelleanlæg eller vådår eller tørår i de norske og svenske vandkraftværker spiller alt sammen en stor rolle for elpriserne og dermed også, hvem der producerer strømmen, og hvad der kommer ud af vores stikkontakter.
2013 bød på større import fra Tyskland og større produktion fra danske kraftværker og mindre import af bl.a. vandkraft fra Norge. 2014 ligner derimod mere 2012.

 
Se den samlede Miljødeklaration her.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.