Peder Østermark Andreasen får europæisk toppost

Energinet.dk’s administrerende direktør skal de næste to år være præsident for ENTSO-E og dermed 41 eltransmissionsselskaber fra 34 lande.

En stor anerkendelse af Peder Østermark Andreasen og en understregning af, at Energinet.dk og Danmark viser vejen og får en massiv omstilling til vedvarende energi til at gå hånd i hånd med en af Europas højeste forsyningssikkerheder.

Sådan siger Niels Fog, bestyrelsesformand i Energinet.dk, efter Energinet.dk’s administrerende direktør Peder Østermark Andreasen i dag, tirsdag 3. marts, i Paris er blevet valgt til præsident for ENTSO-E, European Network of Transmission System Operators for Electricity, en sammenslutning af 41 europæiske eltransmissionsselskaber, der råder over et område med 532 millioner elforbrugere, 307.503 km højspændingsnet og et årligt strømforbrug på 3307 TWh – cirka 100 gange mere end det samlede danske forbrug.

- Det er en meget ærefuld, markant og vigtig udpegning og opgave for Peder, for Energinet.dk og for dansk energi- og miljøpolitik, siger Niels Fog.
 
Peder Østermark Andreasen tiltræder 1. juli og er valgt for de næste to år. Dem vil han bruge på at få de 41 selskaber fra 34 lande til at arbejde endnu mere sammen og stå stærkere.
Det er helt nødvendigt, hvis de politiske ambitioner om at udfase fossile brændsler og indføre mere vedvarende energi skal lykkes, mener han.
 
Fælles udfordringer - europæiske løsninger
- Opgaven med at sikre forsyningssikkerheden og lave den grønne omstilling er meget kompleks, og det er en opgave, vi alle er fælles om. Løsningerne kan vi ikke finde i de nationale rum, de skal laves i fællesskab - i det regionale og europæiske rum, siger Peder Østermark Andreasen.

Han peger på, at der er brug for meget bedre grænseoverskridende elnet og et mere åbent elmarked, så strøm kan flyde frit og sikre forbrugerne både konkurrence på elpriserne og sikkerhed for strøm i stikkontakterne.
 
I takt med at landene indfaser meget mere svingende energiproduktion, f.eks. vindmølle- og solcellestrøm, bliver strømmen den ene dag lavet tæt på forbrugerne, den anden dag langt fra. Derfor skal meget mere strøm transporteres over meget længere afstande.
De 41 transmissionsselskaber står i løbet af de næste ti år til at skulle investere 150 milliarder euro i landenes højspændingsnet. Dertil kommer et endnu større beløb, som skal investeres i resten af elnettet.
- Det er helt nødvendigt at tænke på tværs, hvis den grønne omstilling skal være effektiv og betalbar for forbrugerne.
 
Dele reserver
Peder Østermark Andreasen peger på, at landene bl.a. kan dele reserver med hinanden. Det er alt for dyrt, hvis hvert land laver sit eget backup-system til de værst tænkelige situationer. Ved at dele reserver er forsyningssikkerheden intakt, men omstillingen mere effektiv. Men det kræver, at de enkelte lande ikke ser snævert på egne udfordringer og interesser.
 
Det er også nødvendigt at tage livtag med emner som støtte til vedvarende energi, hvilke af fremtidens teknologier der er mest effektive, og hvor det er bedst at placere fremtidens energikilder. Sydeuropa har masser af sol, Nordeuropa masser af vand og vind – ikke nødvendigvis omvendt – og nogle områder har måske for lidt af begge dele, men meget biomasse. Det hele skal tænkes sammen.

- To år er ikke lang tid i en verden, hvor det kan tage et årti at bygge nye højspændingsforbindelser. Jeg kommer ind og overtager en depeche og løber nogle omgange uden nødvendigvis at nå i mål. Men jeg vil gerne speede op, siger Peter Østermark Andreasen.
 
Det er blandt andet samarbejdet mellem ENTSO-E, Europa-Kommissionen og ACER – den europæiske sammenslutning af regulatorer, bl.a. det danske Energitilsynet - der skal op i fart. Der er brug for at påvirke regler og lovgivning, så det understøtter fremtidens energisystem mest mulig, mener han.
 
Også åbenhed og transparens står højt på hans dagsorden. Vi ved, at ENTSO-E landenes mål er mere vedvarende energi, men vi kender ikke i dag alle fremtidens teknologier og løsninger. Kun ved at være åbne og transparente får vi det bedste samarbejde og de bedste løsninger.

Peder Østermark Andreasen er i dag bestyrelsesmedlem i ENTSO-E. Han fortsætter som administrerende direktør i Energinet.dk, men vil bruge lidt mere tid på ENTSO-E-arbejdet, når han indtræder som præsident.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.