Energinet.dk søger tilladelse til nye Øresundkabler

De 132 kV søkabler, der forbinder det danske og svenske elnet ved Helsingør, er ved at være udtjente. Energinet.dk forbereder nu udskiftning af kablerne.

​De ældste søkabler ved Helsingør, der forbinder det danske og det svenske elnet, er 63 år gamle. Kablerne skal skiftes, så der fortsat kan handles strøm, og forsyningen af el til Sjælland er sikker. Energinet.dk går nu i gang med at søge de nødvendige tilladelser for at kunne skifte de fire 132 kV kabler, der forbinder det danske og svenske elnet mellem Helsingør og Sofiero i Sverige.

Samtidig er Energinet.dk netop nu i gang med at lave havbundsundersøgelser ud for Helsingør.

 
Udlandsforbindelser er vigtige
Det danske elnet er tæt forbundet med elsystemerne i Sverige såvel som Norge og Tyskland. Udlandsforbindelser er vigtige for, at vi kan eksportere og importere strøm og dermed sikre forbrugerne på begge sider af grænsen konkurrence og høj forsyningssikkerhed.
 
Energinet.dk har VVM-anmeldt projektet til Helsingør Kommune for at få vurderet virkningerne på miljøet. VVM-processen og den øvrige kontakt til lodsejere og myndigheder skal bl.a. også finde forslag til, hvor kablerne kan ligge på havbunden og graves ned i landjorden.
 
Søkabler kan ligge klar i 2017
Der findes både 132 kV og 400 kV-forbindelser mellem Østdanmark og Sydsverige.
Energinet.dk ønsker at skifte de fire nuværende 132 kV-kabler kabler med to kraftigere kabler, der har samme import- og eksport kapacitet som de oprindelige fire søkabler.
 
De nye forbindelser ventes at bestå af to ca. 5,5 kilometer lange og parallelle søkabler, der planlægges lagt med 100-200 meters mellemrum, og to parallelle landkabler, der skal ligge med seks meters mellemrum på en strækning over 3,6 kilometer i Danmark.
 
-       Får vi tilladelserne, og går alt efter planen, er vi klar til at grave landkablerne i jorden i efteråret 2016. Søkablerne kan vi lægge i 2017, siger Søren Krüger Olsen, projektleder i Energinet.dk.
 
Landkablerne kan komme til at berøre flere lodsejere. Den længste del af landkabelruten kan komme til at ligge i den jord, som Helsingør Golf Club ligger på.
 
Survey skibet R/V Aurora vil fra nu og en måned sejle rundt i farvandet ud for Helsingør, da det er i færd med at undersøge havbunden, hvor Energinet.dk planlægger at lægge nye søkabler.
 
Havbundsundersøgelser
I sidste uge begyndte Energinet.dk at undersøge havbunden i det område, hvor de nye kabler kan komme til at ligge. Borgere i Helsingørområdet vil kunne se et undersøgelsesskib sejle frem og tilbage for at lave havbundsundersøgelserne fra nu og en måned frem. Disse undersøgelser gennemføres for at fastslå sammensætningen af havbunden for at kunne optimere kabelruterne og installationsmetoderne. Blandt andre udfordringer så forventes der f.eks. et vist omfang af klippegrund i Svensk farvand. 
 
-       Installation af kabler i klippegrund kan vise sig om en af projektets helt store tekniske udfordringer. Vi vil jo gerne have kablerne forsvarligt installeret i havbunden, siger Søren Krüger Olsen.
 
Gamle kabler fjernes
De nuværende søkabler ventes at blive fjernet i 2017 eller 2018. To af kabelforbindelserne er oprindeligt lagt af Danmark og to af Sverige. Det ene af de svenske søkabler, som ender på stranden lige nord for Helsingør, indeholder ganske små mængder PCB i kabelolien. PCB er et giftigt stof, der tidligere blev brugt i bl.a. maling, elektriske apparater mv., men i dag er det ikke tilladt. Selvom kabelolien med små mængder PCB blev skiftet ud for nogle år siden, er der dog stadig ganske små rester tilbage i kablets isolering. Der er ikke PCB i landkablerne på dansk område.
 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.