Mindst 3350 solcelleansøgninger det første døgn

Der går nogle dage, før Energinet.dk har behandlet alle solcelleansøgninger og kan sige, om der evt. skal lodtrækning til i en af underpuljerne.

​Efter at have gennemgået post og en masse mails, viser en foreløbig opgørelse fra Energient.dk, at over 3350 mandag søgte om forhøjet pristillæg til nye solcelleanlæg. Flere ansøgninger kan komme til, da der stadig er post og mails, der skal sorteres.
 
Energinet.dk’s solcelleadministration gik allerede mandag i gang med at behandle sagerne, men det kommer til at tage nogle dage.
 
- Ansøgerne er naturligvis meget interesseret i at vide, om de får del i puljen eller ej, men vi kan næppe sige noget i denne uge – og jeg tør heller ikke endnu love en dato. Men jeg kan love, at der bliver knoklet for, at det kan ske så hurtigt som muligt, siger Louise Rønne Christensen, leder af Energinet.dk’s solcelleadministration.
 
Størst interesse for private anlæg
Alle sager skal gennemgås enkeltvis og tjekkes for, om de opfylder kriterierne. Først når det er sket, kan Energinet.dk svare på, hvor mange der kan få del i de fire underpuljer på i alt 60 MW.
 
Den største interesse drejer sig om den af de fire underpuljer, som private husstande kan søge. Her viser de foreløbige opgørelser, at 2348 har søgt. Dertil kommer, at de fleste af 930 ansøgninger afleveret på brev også er i denne kategori.

Det er et højt tal, der kunne indikere, at der er flere ansøgere, end der er mulighed for at tildele forhøjet pristillæg, men det er endnu for tidligt at sige, om der skal lodtrækning til.
 

Statistik over mandagens ansøgninger i de fire underpuljer
Underpulje 1: 18 MW pulje til lejeboliger: 59 ansøgninger
Underpulje 2: 12 MW pulje til private husstande: 2348 onlineansøgninger
Underpulje 3: 15 MW pulje til solcellelav: 0 ansøgninger
Underpulje 4: 15 MW pulje til boligforeninger: 16 ansøgninger
 
Fristen for at søge de fire underpuljer udløber først den 31. maj 2015, men Energinet.dk forventer, at underpulje 2 for private husstande bliver ”tømt” hurtigt, og underpuljen dermed bliver lukket, og der skal lodtrækning til.
 
Alle behandles lige
Alle ansøgninger er datostemplet den dag, de er kommet ind.
Hvis f.eks. underpulje 2 på 12 MW de første to ansøgningsdage modtager ansøgninger på anlæg til i alt 10 MW og tredje dagen yderligere ansøgninger på 4 MW, skal der trækkes lod. Men der skal alene trækkes lod blandt de fyldestgørende ansøgninger, der er kommet ind på tredjedagen, altså de 4 MW. 
Hvis en underpulje fyldes den første dag, trækker Energinet.dk lod blandt de fyldestgørende ansøgninger, der er kommet ind den første dag. Man har altså lige stor chance, uanset om man har søgt om formiddagen eller om aftenen.
 
Måske mulighed til efteråret
Hvis en underpulje bliver "tømt", og man ikke er heldig i lodtrækningen, kan der måske være endnu en mulighed. Hvis ikke alle underpuljer bliver tømt inden den 31. maj 2015, samles det resterende antal MW i en pulje og udbydes til efteråret. Du kan læse mere om den mulighed og underpuljerne i denne nyhed.
 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.