Første Erfamøde for gasleverandører var en succes

Nu har gasleverandørerne fået mulighed for at deltage i Energinet.dk’s Erfa-gruppe, og der var stor tilslutning til første møde den 26. marts.

Højst på dagsordnen stod den såkaldte samfakturering, hvor gasleverandøren har mulighed for at tilbyde sine kunder én regning i stedet for to.
 
Samfakturering, engrosmodel – kært barn har mange navne, men begge dækker over én fælles faktura fra distributionsselskab og gasleverandør. På elmarkedet kender vi det som engrosmodellen, mens det på gasmarkedet altså hedder samfakturering.
 
Det har længe været en mulighed på gasmarkedet, men hidtil har det dog været noget udfordrende at føre det ud i praksis. Og det var hovedtemaet for gasleverandørerne på Energinet.dk’s første Erfamøde, hvor også distributionsselskaberne var repræsenterede.
På mødet fik deltagerne derudover mulighed for at få faglig sparring og et stærkt netværk blandt kolleger hos andre gasleverandører i Danmark.
 
- Både repræsentanter fra gasleverandørerne og distributionsselskaberne gav udtryk for, at de så dette møde som en kærkommen mulighed for at komme tættere på hinanden og dermed skabe en bedre forståelse og samarbejde, siger Dorte Kristiansen fra Kunder og Gasmarkedsudvikling.
 
Der var bred opbakning til at fortsætte med Erfamøder i fremtiden og at hvert møde tager udgangspunkt i et aktuelt tema. Det er derfor planen, at Energinet.dk igen indkalder til møde efter sommerferien.
 
Fremtidens samfakturering
Selvom samfakturering allerede i dag er muligt, også for de gasleverandører, der ikke er koncernforbundne med et distributionsselskab, så har endnu ingen gasleverandør benyttet sig af denne mulighed. Gasleverandøren kan nemlig kun samfakturere, når der er indgået særskilt aftale mellem gasleverandøren og distributionsselskabet.
 
Emnet samfakturering er meget aktuelt, fordi Energinet.dk i øjeblikket er ved at udarbejde en analyse, som danner grundlag for Energinet.dks anbefalinger  vedrørende en kommende eventuelle ændring af markedsmodellen på gasdetailmarkedet, som input til gasmoderniseringsanalysen igangsat af KEBMIN.
 
Analysens hovedelement er en estimering af omkostninger ved forskellige markedsmodeller, samfakturering, standardisering af webportaler og processer, engrosmodel, datahub mv.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.