Nedgravning af højspændingskabler går i gang til august

Det bliver de to entreprenørvirksomheder Per Aarsleff og Arkil, der kommer til at lægge kabler i Thy, Mors og Salling.

​Den 3. august 2015 lyder startskuddet til nedgravning af det 100 km lange kabel i Thy hen over Mors og videre til Salling. Det ligger fast efter, at Energinet.dk netop har skrevet kontrakt med de to entreprenører Per Aarsleff og Arkil. Det nye kabel skal forstærke højspændingsnettet og erstatte en luftledning i området.
 
Per Aarsleff kommer til at stå for kabellægningen fra Struer til Bedsted og videre til Sindbjerg på Mors, mens Arkil tager sig af kabellægningen fra Sindbjerg til Roslev og videre til Bilstrup ved Skive.
 
- Arbejdet opdeles i strækninger på mellem 1000 og 1500 meter. Entreprenørerne anvender to forskellige metoder, når de lægger kabler. Ved den ene metode graves en ca. 2 meter bred rende, og de tre ledere trækkes ud i renden, som derefter dækkes til igen. Ved den anden metode sker nedgravningen med en gravekasse, hvor kablerne trækkes ud ovenpå terrænet og efterfølgende placeres i jorden med en gravekasse. Fra de første indledende arbejder med at rømme muld af og lægge køreplader til kabelstrækninger er lagt går der ca. en måned. Hertil kommer, at der efterfølgende skal bruges ca. en uge på at muffe to kabelstrækninger sammen, siger Per J. Hjørringgaard, Energinet.dk.
 
På enkelte kortere strækninger – fx hvor kablet skal krydse veje og følsom natur – bruges styrede underboringer i stedet for traditionel nedgravning af kablet. Det vil sige, at kablerne trækkes gennem rør, som er boret under jorden. Med brugen af underboringer under veje vil kabelarbejdet kun give beskedne gener for trafikken i området.
 
Inden kabellægningen går i gang, skal de lokale museer lave arkæologiske undersøgelser. Undersøgelserne begynder i april.
 
Aftaler med grundejere
Energinet.dk er færdige med at indgå aftaler med hovedparten af de grundejere, som kommer til at lægge jord til kablerne. Grundejerne får økonomisk kompensation for tab af afgrøder ved kabellægningen og for de restriktioner, som de bliver pålagt af hensyn til kablet. De må gerne dyrke jorden over kablet, men må bl.a. ikke grube, plante træer med dybe rødder og opføre bygninger over kablet.
 
Aftalerne med grundejerne indgås efter gældende retningslinjer, som er aftalt i samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi og Energinet.dk.
 
Varer til slutningen af 2016
Arbejdet med at lægge kablet kommer til at strække sig til slutningen af 2016. Samtidig med kabellægningen udbygger Energinet.dk en række transformerstationer på strækningen. Dette arbejde begynder, når der er givet byggetilladelser.
 
Når de nye kabler er sat i drift i 2017, fjernes den 50 km lange masterække mellem Struer og Bedsted.
 
Yderligere kabellægning i området
Kabellægningen udspringer af en politisk aftale om, at hovedparten af det danske højspændingsnet skal erstattes med kabler i jorden, nærmere bestemt de godt 3.000 km luftledninger på det næsthøjeste spændingsniveau - 132 og 150 kilovolt.
 
Projektet i Thy, Mors og Salling blev i 2014 udvidet til også at omfatte luftledningen mellem Skive og Struer. Den erstattes af et kabel mellem Skive og Idomlund ved Holstebro. Desuden erstattes yderligere i alt 50 km luftledninger i Thy med kabler. Denne del af kabellægningsprojektet i området kommer til at foregå i 2017 og 2018. Masterne tages ned, efterhånden som kablerne bliver idriftsat.
 
Hent kort over kabelprojektet og læs mere her

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.