TenneT og Energinet.dk vil forstærke el-forbindelse over tysk-dansk grænse

Enighed om at udvide kapaciteten over den dansk tyske grænse til 2500 MW.

Tyske TenneT TSO GmbH og danske Energinet.dk vil forstærke højspændings-forbindelsen over den dansk-tyske grænse.

TenneT har tidligere godkendt en opgradering af den nuværende 220 kV-forbindelse mellem Dollern i Tyskland og Kassø i Sønderjylland til 400 kV niveau, og Energinet.dk’s bestyrelse har også sagt ja til at udvide 400 kV-forbindelsen over grænsen.
På dansk side kræver en endelig godkendelse dog også, at den danske klima-, energi- og bygningsminister godkender projektet.
 
Højspændingsforbindelsen står på EU’s PCI-liste over vigtige infrastrukturprojekter, Projects of Common Interest. Forbindelsen vil forøge kapaciteten mellem de to lande til 2500 MW. I dag kan der sendes op til 1500 MW i nordgående retning og 1780 MW i sydgående retning.
 
Forbinder Norden med Centraleuropa 
- Forbindelsen vil kraftigt forstærke sammenhængen mellem det nordiske elsystem og Centraleuropa. Grænseoverskridende forbindelser og åbne elmarkeder er altafgørende for, at vi kan lave en effektiv omstilling til vedvarende energi og eksempelvis sende de store mængder vindkraft og solenergi, vi producerer i regionen, til Norge eller omvendt få norsk vandkraft ned til os videre til Centraleuropa, når det ikke blæser, siger Peder Østermark Andreasen, administrerende direktør i Energinet.dk.
 
- Både Nordtyskland og Danmark har i dag store mængder vedvarende energi, og der kommer meget mere fremover. Derfor bliver elnettet i disse år udbygget kraftigt, og en udvidet forbindelse er ikke bare godt for den dansk-tyske grænseregion, men en gevinst for et langt større område. Forbindelsen vil kraftigt forbedre mulighederne for at sende strøm mellem producenter og forbrugere og samtidigt bidrage til forsyningssikkerheden i både Tyskland og Danmark, siger Urban Keussen, ordførende direktør i Tennet TSO GmbH.
 
De tyske udvidelser af højspændingsforbindelsen ventes klar i 2019. Med de danske udbygninger er den samlede forbindelse klar i 2019-2020.
 
30 km på dansk jord
På dansk side er der lagt op til en 30 kilometer 400 kV-luftledning fra landegrænsen til Kassø. Forbindelsen vil erstatte den eksisterende 220 kV-forbindelse. Den nye forbindelse er planlagt til at gå tæt ved den nuværende højspændingsforbindelse. I 2014 indviede Energinet.dk en helt ny 400 kV-højspændingslinje fra Kassø i Sønderjylland til Tjele nær Viborg. I Tjele er denne forbindelse koblet til et nyt kabel til Norge – et kabel, der går over Jylland og Skagerrak til Kristiansand. Den nye Skagerrak 4-forbindelse er det fjerde søkabel mellem Danmark og Norge, og den totale overføringskapacitet er nu oppe på 1700 MW – i runde tal hvad der svarer til import eller eksport af en fjerdedel af Danmarks strømforbrug.
 
Tysk arbejde er godt i gang
I Tyskland vil TenneT erstatte den eksisterende 220 kV-linje mellem Flensborg og den danske grænse med en ti kilometer lang 400 kV-højspændingsledning. Myndighedsbehandlingen går i gang i år. Den eksisterende 220 kV-station ved Flensborg skal erstattes af en ny 400 kV-station i Handewitt (I Tyskland bruger man betegnelsen 380 kV.). Resten af linjeføringen mod Dollern er enten ved at blive opført, bliver behandlet af myndighederne eller bliver forberedt til myndighedsbehandling. Højspændingslinjen er i alt 150 km og kobler den store produktion af vedvarende energi i Danmark og Slesvig-Holsten med de mange elforbrugere i Hamborg og længere nede i Tyskland.
 


 

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.