Danmark har potentiale til at gøre vedvarende energi konkurrencedygtig

Energinet.dk har analyseret en række områder, som kan gøre et energisystem med vedvarende energi mere konkurrencedygtigt med et fossilt system. Rapporten Energikoncept 2030 viser, at der er mange gevinster at hente ved sammentænkning.

​Folketinget har besluttet, at halvdelen af al el i 2020 skal komme fra vindkraft. I 2035 er det regeringens mål, at varmesektoren bliver helt fossilfri, og i 2050 skal Danmark være helt uafhængig af olie, kul og naturgas. EU har tilsvarende et mål om, at mængden af drivhusgasser i 2050 skal være reduceret med 80 procent. Derfor er Danmark er i gang med at omstille energisystemet til vedvarende energi.

En række beslutninger skal tages, og brikkerne skal lægges i den rigtige rækkefølge, for at vi fortsat har samme høje forsyningssikkerhed og samtidigt sikrer, at omstillingen sker samfundsøkonomisk effektivt.

 
Energinet.dk udgiver i dag rapporten Energikoncept 2030. Den viser, at der er mange områder, hvor man kan lave omstillingen til vedvarende energi mere omkostningseffektivt, blandt andet ved at tænke energisystemerne bedre sammen og udnytte nye synergier på tværs af energisystemerne.
 
Vi kan gøre tingene smartere
"Hvis vi laver en række tiltag og gør tingene smartere end i dag, viser analysen, at vedvarende energi i 2035 på de fleste områder kan gøres konkurrencedygtig med fossile brændsler. Der vil stadig være områder, hvor fossile brændsler, eksempelvis naturgas, er hensigtsmæssigt, men de fleste steder kan omkostningerne i et energisystem med vedvarende energi komme på niveau med fossile løsninger," siger Hanne Storm Edlefsen, afdelingsleder i Energinet.dk’s afdeling for Energianalyse.
 
 
Eksempler på fremtidens sammentænkning 
Energikoncept 2030 gennemgår en række områder, hvor det er muligt at gøre tingene smartere, f.eks.
 
- Ved at sammentænke energisystemerne, kan vi undgå at bygge helt så mange nye VE-anlæg eller skabe mindre behov for back up, f.eks. de dyreste havmølleparker, som hidtil antaget.
- Danmark har traditionelt været god til kraftvarme. I fremtiden skal værkerne ikke producere så meget ”kraft”, fordi vi får meget mere strøm fra vindmøller. Men vi kan skabe nye synergier. F.eks. når vi fremover skal producere biobrændstoffer er samspil med både gassystemet, fjernvarme og industriens procesvarme afgørende for konkurrencedygtighed af brændstofproduktionen.
- Vi kan undgå en del dyr opgradering af biogas til naturgaskvalitet ved at udnytte nogle nye grønne gasser lokalt og bruge naturgas som back up.
- Yderligere grænseoverskridende marked mindsker behovet for nationalt back-up. Store mængder historiske vind- og soldata er gennemgået for at finde præcis statistik over den værste dag, den værste uge, den værste måned osv. Data viser, at vi har vindenergi – hvis udbygningstakten bliver fulgt - nok i regionen. Groft sagt – det blæser altid et eller andet sted.
 
 
"Vedvarende energi er langt fra nyt for os i Danmark, men på en måde kan vi godt sige, at vi endnu er i startfasen med at bygge fremtidens energisystem. Derfor er der mange ting at lære og mange muligheder for at gøre tingene mere effektivt," siger Hanne Storm Edlefsen og peger på, at nogle tiltag ligger lige for, mens andre er længere ude i fremtiden.
 
Derfor understreger hun også, at det ikke handler om allerede nu at beslutte, præcis, hvad der eksempelvis skal bygges om ti år, men gøre os klar og træffe valg, der sikrer de rette rammer for omstillingen.
 
 
Vind bliver toneangivende
Den 118 sider lange rapport vurderer, at uanset hvilken udbygning af vindenergi, der kommer til at ske på dansk område, så bliver vind toneangivende for det danske energisystem og elmarked. Allerede i 2020 vil Nordtyskland nemlig have fem gange så meget vindenergi som Danmark, og Sveriges samlede vindkraft er allerede større end Danmarks.

"Fordi energi flyder på tværs af grænser, vil vind være toneangivende. Derfor er det afgørende at vælge løsninger, der passer bedst til et energisystem med meget vind," siger Hanne Storm Edlefsen og peger på at eksempelvis el til varme i dag er en moden teknologi, både til opvarmning men også til procesvarme i en del industrier.

 
Spørgsmål til rapporten og analyserne skal rettes til chefkonsulent i Energianalyse, Anders Bavnhøj Hansen på ABH@energinet.dk og mobil +45 23 33 87 67.
Du finder rapporten og en 20 siders sammenfatning af budskaberne her.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.