Luftledning til Skagerrak renoveres over fem år

Energinet.dk’s bestyrelse har vedtaget, at 250 højspændingsmaster i Nordjylland skal fremtidssikres. Arbejdet begynder til efteråret, men vil ske i etaper i løbet af de næste fem år.

I løbet af de næste fem år skal 250 højspændingsmaster, der er en del af Skagerrakforbindelserne 1, 2 og 3, som forbinder det danske og norske elnet, igennem en omfattende renovering. Det vedtog Energinet.dk’s bestyrelse torsdag.
Masterækken mellem omformerstationen i Tjele ved Viborg og Bulbjerg strand ved Jammerbugten, hvor elforbindelserne mellem Norge og Danmark kommer i land, har opbrugt sin forventede levetid. Luftledningen blev etableret i 1975, – og på grund af ledningens alder og tilstand er der behov for en total renovering, så Skagerrak-forbindelserne også i årene fremover kan kan holdes i sikker drift og bidrage til, at danskerne altid har strøm i stikkontakterne
.
Renoveringen er økonomisk fordelagtig for samfundet, da nye komponenter mindsker risiko for udfald af forbindelserne. Desuden udskiftes luftledningen med en mere moderne type tråd, som betyder væsentlig lavere tabsomkostninger.
Renoveringen omfatter:
• Udskiftning af tråde og isolatorer
• Omgalvanisering af master
• Renovering af fundamenter
 
Arbejdet vil foregå i etaper i løbet af de næste fem år. Energinet.dk er igang med planlægning af den første etape og håber at gå i gang med første etape i efteråret.
Berørte samarbejdsparter, borgere og lodsejere vil få besked, når Energinet.dk har mere præcise oplysninger og tidsplan over vedligeholdelsesarbejdet.
 

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.