Borgermøder om COBRAcable - elforbindelse til Holland

Naturstyrelsen har sendt VVM-redegørelsen (VVM = Vurdering af Virkning på Miljøet) for COBRAcable i offentlig høring. I den forbindelse holder Energinet.dk borgermøder i Endrup 10. juni og på Fanø 11. juni

​COBRAcable – en kommende elforbindelse mellem Danmark og Holland, som etableres af Energinet.dk og hollandske TenneT - er en ca. 325 km lang jævn-strømsforbindelse, der efter planen sættes i drift i 2019.

Før byggeriet af de tekniske anlæg kan gå i gang, skal der bl.a. udstedes en VVM-tilladelse for de anlæg, som skal bygges på land. Det er Naturstyrelsen, som har ansvar for VVM-behandlingen af projektet.

På land består anlægget af et omformeranlæg i tilknytning til Energinet.dk’s transformerstation i Endrup øst for Esbjerg. Desuden skal der etableres et ca. 15 km langt landkabel fra Endrup til Måde syd for Esbjerg. Herfra skal der lægges et søkabel til Fanø og et 5 km landkabel hen over Fanø. På havet skal der lægges et ca. 300 km langt søkabel til Eemshaven i det nordlige Holland.

I VVM-behandlingens anden offentlighedsfase, som varer frem til den 31. juli 2015, kan borgere, virksomheder og interesseorganisationer komme med bemærkninger og indsigelser til projektet. For at give de bedste forudsætninger for interessenternes involvering inviterer Energinet.dk til borgermøder i Endrup og på Fanø.

På borgermøderne vil Naturstyrelsen fortælle om VVM-processen og borgernes inddragelse. Energinet.dk vil informere om anlægsprojektet. På mødet i Endrup vil der være  særlig vægt på udbygningen af stationsanlægget og det kommende kabelanlæg mellem Endrup og Måde. På mødet på Fanø vil der være fokus på det kabelanlæg, som kommer til at krydse øen.

Alle er velkomne til borgermøderne.

Invitation til borgermøder
 
 
Fakta om COBRAcable
Energinet.dk vil sammen med det hollandske transmissionsselskab TenneT etablere et 700 MW højspændingskabel mellem det nordlige Holland og Jylland. Elforbindelsen kaldes COBRAcable.

Elforbindelsen har et samlet budget på ca. 4,75 mia. kr. Energinet.dk’s andel er 50 pct. Europa-Kommissionen støtter COBRAcable med 650 mio. kr. fra den økonomiske genopretningsplan på energiområdet - European Energy Programme for Recovery.
 
For Danmark er elektriske forbindelser til nabolandene et vigtigt fundament for et velfungerende elmarked og en sikker elforsyning. Målet om, at vindkraften i 2020 skal dække, hvad der svarer til 50 pct. af Danmarks elforbrug, gør elforbindelser til udlandet endnu vigtigere. De giver mulighed for at sælge strøm til naboerne, når vindkraftproduktionen er rigelig. Omvendt giver elforbindelserne mulighed for at købe strøm, når vindkraftproduktionen er beskeden. 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.