PSO-tariffen for 3. kvartal 2015 er 21,8 øre per kW/h

Ifølge loven skal Energinet.dk opkræve PSO hos elforbrugerne. Public Service Obligation går til at fremme miljøvenlig miljøproduktion og forskning og udvikling af elsystemet.

​PSO-tariffen for 3. kvartal 2015 bliver 21,8 øre per kWh. Det er 0,4 øre højere end 2. kvartal.
 
PSO står for Public Service Obligation og er en tarif, som Energinet.dk ifølge loven skal opkræve hos elforbrugerne. Pengene går til at støtte miljøvenlig elproduktion og forskning og udvikling inden for elområdet. F.eks. er nogle vindmølleejere og ejere af biomasseanlæg garanteret en fast pris. Er markedsprisen på el lavere, så dækker PSO’en forskellen mellem markedspris og garanteret pris.
 
PSO-tariffen beregnes forud for hvert kvartal. Det sker på baggrund af prognoser til de kommende tre måneders udvikling af elprisen og strømproduktion.
Da det aldrig er muligt præcist at forudsige elmarkedet, eller f.eks. hvor meget eller lidt det blæser, og vindmøllerne dermed producerer, så justeres PSO-tariffen for, hvad der er opkrævet for meget eller for lidt i de tidligere kvartaler.
 
Den væsentligste årsag til, at PSO-tariffen i tredje kvartal 2015 stiger med 0,4 øre per kWh, er, at elprisen er lavere end forventet. Dels var den lavere i de tidligere kvartaler, hvilket har gjort, at omkostningerne til PSO har været højere end tidligere skønnet, dels vil den lavere elpris fremover betyde større PSO-omkostninger.
 
Energinet.dk forventer, at den gennemsnitlige PSO for 2015 bliver 21,8 øre per kWh. I forbindelsen med tarifudmeldingen for andet kvartal var forventningen 20,9 øre per kWh.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.