Vigtig information om nye regler for støtte til solceller, husstandsvindmøller mv.

I fremtiden kan du kun få støtte til elproduktion fra solceller, husstandsvindmøller mv., hvis du har fået et tilsagn om mulighed for pristillæg fra Energinet.dk, inden du går i gang med dit projekt. Folketingsvalget medfører dog et vakuum.

​Hvis du overvejer at købe et nyt solcelleanlæg, en husstandsvindmølle, et biogasanlæg, en stirlingmotor eller andre særlige anlæg med biomasse som energikilde, så er her vigtig information, du skal være opmærksom på:

 

Fra 1. juli 2015 kan du som kommende ny anlægsejer kun få pristillæg til dit anlæg - altså støtte til den strøm, dit anlæg producerer – hvis du har søgt og fået tilsagn om muligheden for pristillæg af Energinet.dk, inden du påbegynder dit projekt, det vil f.eks. sige, inden du har indgået en endelig aftale om køb af dit anlæg. Læs mere under "fakta-boksen" til højre eller i Retsinformation.
 
Reglerne ligner som udgangspunkt reglerne om solcellepuljer, der allerede i dag er gældende for kommende private solcelleejere, lejeboliger, solcellelav mv.
 
 
Valget skaber vakuum
Lovændringen træder i kraft 1. juli 2015. Dog har folketingsvalget medført et vakuum, som gør, at kommende anlægsejere forventeligt først kan søge fra slutningen af august 2015.
Folketinget nåede at vedtage de overordnede lovændringer, mens de bekendtgørelser, der uddyber og beskriver detaljerne i loven, endnu ikke er sendt i høring på grund af folketingsvalget.

Bekendtgørelserne kan først sendes i høring efter valget og vil forventeligt først træde i kraft på den anden side af sommerferien. Først derefter kender Energinet.dk de præcise detaljer, som ansøgningerne skal behandles efter, og hvilke oplysninger man skal have med i sin ansøgning. Dermed kan man også først søge Energinet.dk om pristillæg efter ikrafttrædelse af bekendtgørelser.
 
 
Baggrund for nye regler
De danske regler om støtte til grøn energiproduktion ændres på baggrund af EU’s regler om statsstøtte.

EU’s statsstøtteregler siger som udgangspunkt, at der kun må gives støtte til solcelleanlæg, husstandsvindmøller mv., som ikke ellers ville være blevet bygget. Staten må ikke støtte anlæg, som ikke har tilskyndelse til at modtage støtte.

Indtil nu har vi i Danmark afgjort ansøgninger om pristillæg efter et anlæg var nettilsluttet (bortset fra solcellepuljer med forhøjet pristillæg). Ud fra en betragtning om, at der skal være et fysisk anlæg, før der kan laves en konkret sagsbehandling.

- Det er en ny måde at søge på – fremover skal du søge, inden du går i gang med dit pro-jekt, og du får kun støtte, hvis du har fået tilsagn fra Energinet.dk, inden du har påbegyndt projektet. Hvis du ikke gør det, kan du helt miste retten til pristillæg, siger Annette Ikast, juridisk direktør i Energinet.dk.
- Filosofien bag de nye regler er, fortalt på en lidt simpel måde, at: Hvis du allerede har købt et anlæg, før du søger om støtte, så må det være fordi, du mener, det er en god forretning at bygge anlægget, uanset om du får støtte eller ej. Og hvis det er en god forretning, så har du jo ikke brug for støtte, uddyber hun.
 
 
Ingen ændringer for eksisterende anlæg
De nye regler gælder alle fremtidige solcelleanlæg, husstandsvindmøller, biogasanlæg, stirlingmotorer og andre særlige anlæg med biomasse som energikilde, der nettilsluttes efter 1. januar 2016, og hvor projektet påbegyndes efter 1. juli 2015.

Reglerne gælder ikke for eksisterende anlæg. Der er altså ingen ændringer for de solcelleanlæg, husstandsvindmøller mv. der allerede i dag er nettilsluttet.

Kommende private solcelleejere, lejeboliger og solcellelav m.v. vil også fortsat have mulighed for at søge om del i puljerne med forhøjet pristillæg. Det gælder dog fortsat, at det alene er ikke etablerede anlæg, der kan søge puljerne.
 
OBS! Ingen puljer for husstandsvindmøller
Der har de seneste dage været en række historier i medierne om husstandsvindmøller. Her har det fremgået, at der er en pulje på 2,5 MW og dermed begrænsninger på, hvor mange der kan få forhøjet pristillæg til husstandsvindmøller. Der er ikke en pulje for, hvor mange husstandsvindmøller, der kan modtage forhøjet pristillæg. Læs mere her.
 
Energinet.dk vil informere mere detaljeret om reglerne her på hjemmesiden, når de er endeligt vedtaget af Folketinget.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.