ENTSO-E sender regionale investeringsplaner i høring

Europæiske planer og rapporter ser frem og tilbage på udviklingen af højspændingsnettet.

​Det europæiske højspændingsnet skal udbygges i takt med at mere og mere vedvarende energi kommer ind i elnettet. F.eks. når vindenergi produceret i Danmark eller Tyskland skal sælges og sendes nordpå eller sydpå, solenergi fra Sydeuropa den anden vej eller vandkraft fra Norge og Sverige til Centraleuropa.
 
Det kræver langsigtet planlægning og massiv udbygning af højspændingsnettet.
Derfor laver ENTSO-E, European Network of Transmission System Operators for Electricity, hvert andet år en ny tiårsplan.
 
Som led i arbejdet frem mod TYNDP 2016 – Ten Year Network Development Plan 2016 - har ENTSO-E nu udsendt seks regionale investeringsplaner i høring til medio september.
 
De regionale investeringsplaner indeholder projektkandidater til TYNDP 2016. Danmark er med i Nordsø- og Østersøregionen.
Efter høringsfasen vil der for alle projekter blive gennemføret en cost-benefit analyse, og resultaterne vil indgå den næste TYNDP 2016.
TYNDP 2016 kommer i høring i næste sommer og afsluttes endeligt i slutning af 2016.
 
Tiårsplanen udarbejdes i henhold til EU regulering 714/2009 og TEN-E regulering 347/2013.
 
Læs mere om høringen og de regionale investeringsplaner her.
 
Rapport giver status
Samtidig udgiver ENTSO-E en rapport med aktuel status om fremdriften af de linjer, der blev lagt i TYNDP 2014.
 
"2015 Monitoring update of the TYNDP 2014 Table of projects" viser at to tredjedele af projekterne forløber som planlagt, mens resten er enten foran planen eller forsinket. Du kan læse mere her, bl.a. om årsag bag forsinkelser, forskellige statistiske opgørelser og en projekttabel som indeholder opdateringer om forløbet af hvert eneste af de 120 projekter fra tiårsplanen, TYNDP 2014.
 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.