Invitation til samarbejde om regionale og europæiske markedsemner

Vær med til at diskutere fremtidige regionale og europæiske markedsløsninger. Kom til opstartsmøde i ny markedsarbejdsgruppe torsdag den 24. september.

EU’s dagsorden, herunder implementering af markeds network codes betyder fremover et endnu tættere samarbejde på regionalt og europæisk niveau.

  • Samarbejde i Norden, men også i nye regioner
  • Høring af aktører på regionalt eller europæisk niveau
  • Udarbejdelse af fælles metoder som skal godkendes af regulatorerne

Formål
Energinet.dk etablerer derfor en markedsarbejdsgruppe, hvor danske markedsaktører kan diskutere relevante markedsemner med Energinet.dk, både i forhold til regionale og europæiske markedsprojekter, men også i forhold til markedsudvikling generelt samt national implementering. Energinet.dk bringer efterfølgende diskussionerne videre ind i de relevante projekter.

Du kan desuden læse om gruppen i den præsentation, der blev givet på seneste aktørforum den 19. maj.

Form
Markedsarbejdsgruppen vil fungere som et ekspertpanel, der mødes 2-3 gange om året. Alt materiale vil være tilgængeligt på Energinet.dk’s hjemmeside.

Energinet.dk stiller med formand og sekretær og der er mulighed for at stille med op til 2 deltagere pr. selskab/organisation. Deltagere kan variere fra møde til møde afhængig af de emner, der er på dagsordenen.

Første møde
Der er opstartsmøde i markedsarbejdsgruppen torsdag den 24. september kl. 10:00 til 13:00 inkl. frokost. Mødet afholdes hos Energinet.dk.

Foreløbig dagsorden for det første møde

  • Arbejdsgruppens mandat
  • Diskussion af mulig implementering af implicit nettab  i day ahead markedet på danske udlandsforbindelser
  • Diskussion af de opgaver, der skal laves i Capacity Calculation Regions (CCRs), og hvad det betyder for de to regioner, som Danmark er med-lem af (Nordic 1 og Hansa)


Den endelige dagsorden vil blive udsendt 2 uger inden mødet og samtidig være tilgængelig på Energinet.dk’ hjemmeside. Mødemateriale, herunder udkast til mandat, vil blive sendt senest 1 uge før mødet.

Tilmelding
Hvis du er interesseret i at deltage i gruppen, sender du en e-mail til Lene Egeberg-Gjelstrup (leg@energinet.dk) inden tirsdag den 1. september.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.