Energinet.dk har trukket lod om solcelleanlæg

Lodtrækning blandt 66 fyldestgørende solcelleansøgninger fra den 17. marts viste, at 63 får del i puljen.

​Den 16. marts 2015 åbnede nye solcellepuljer, og der var især stor interesse om at få del i underpuljen med forhøjet pristillæg til private husejere. Derfor stod det hurtigt klart, at puljen ville løbe tør i løbet af få dage, og at der dermed skulle lodtrækning til blandt de fyldestgørende ansøgninger, der blev modtaget den dag, puljen løb tør.

Energinet.dk har tidligere behandlet alle de sager, der kom ind 16. marts og meddelt 2419 ansøgere, at de opfylder kravene og får mulighed for at få den forhøjede støtte til den strøm, deres solcelleanlæg producerer.
Nu er også ansøgningerne fra den 17. marts færdigbehandlet. Det står klart, at den private pulje på i alt 12 megawatt blev fyldt netop den 17. marts. Derfor har Energinet.dk trukket lod blandt de 66 fyldestgørende ansøgninger, Energinet.dk modtog den 17. marts.

63 af disse ansøgere har fået tilsagn om forhøjet pristillæg. Ansøgningen, der fik puljen til at runde de maksimale 12 MW, får nu tilbudt et delvist tilsagt – dvs. solcelleanlægget kan ikke blive så stort som ønsket, da Folketingets 12 MW-grænse derved vil blive overskredet. Dermed står det også klart, at tre ansøgere ikke får tilsagn om forhøjet pristillæg.

 
Uheldige kan stå forrest i køen
De tre ansøgere kan dog ende med at stå forrest i køen næste gang solcellepuljer udbydes.
Da tre af de fire andre underpuljer ikke blev tømt inden deadline den 31. maj, bliver de megawatt, der ikke blev uddelt, samlet i én stor pulje. Puljen åbner den 1. oktober 2015 kl. 10.00.
Ansøgere fra forårsrunden kunne tilkendegive, at de ønskede at gå videre til en eventuel efterårsrunde, hvis de ikke fik forhøjet pristillæg. Og de ansøgere, der har valgt at gøre det, kommer forrest i køen, når den nye pulje åbner.
 
I alt blev der 16. marts åbnet for puljer til 60 MW. Da puljerne lukkede 31. maj kl. 23.59 var der søgt om 22,2 MW:
 
​Underpulje Antal MW der uddeles​ ​Ejet af øre/ kWh​ ​Antal ansøgninger

MW søgt ialt​

​1 ​18 ​lejeboliger (afdelinger i almene boligorganisationer og udlejere af private udlejningsejendomme) ​102 ​160 5,74​
​2 ​12 ​privatpersoner/private husstande ​102 3293​ 15,51​
​3 ​15 ​solcellelav, altså solcelleanlæg (på jord eller tag) ejet i fællesskab, der ikke nettoafregner, men hvor hele produktionen leveres til det kollektive elnet ​111/78 ​4 ​0,04
​4 ​15 ​fælles solcelleanlæg ejet af en afdeling i en almen boligorganisation, en ejerforening m.v., der nettoafregner det fælles forbrug ​111/78 ​44 ​0,94
 
 
Energinet.dk har sendt brev ud til de ansøgere, der søgte den 17. marts.
Nu er Energinet.dk begyndt at give resten af ansøgerne svar på deres ansøgning. De ansøgere, der i foråret har markeret, at deres fyldestgørende ansøgning skulle overgå til en eventuel efterårsrunde, beholder deres ansøgningstidspunkt fra det tidspunkt, deres ansøgning var fyldestgørende. De ansøgere, som ikke har indsendt en fyldestgørende ansøgning, modtager et afslag og har mulighed for at indsende en ny fyldestgørende ansøgning, når efterårspuljen åbner den 1. oktober 2015 kl. 10.00.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.