Udbud af reserver sikrer elforsyningen i Østdanmark

200 MW ekstra kapacitet skal i perioden 2016-2018 sikre, at den høje danske forsyningssikkerhed kan opretholdes, også den vindstille vinteraften. Kapaciteten skaffes gennem et markedsbaseret udbud

​For at kunne indfri løftet om, at den danske elforsyningssikkerhed også fremover skal være i Europas top, udbyder Energinet.dk en strategisk reserve på 200 MW til det østdanske elsystem i perioden fra 2016 til og med 2018. Udbuddet af reserven sikrer, at der er tilstrækkelig kapacitet til at skabe balance i elsystemet og dermed strøm i kontakterne.

- Forsyningssikkerhedssituationen på Sjælland har ændret sig, og fra 2016 til 2018 er der en risiko for, elmarkedet ikke selv kan balancere udbud og efterspørgsel i det østdanske elsystem på årets koldeste, vindstille vinteraften med højt elforbrug. Det er baggrunden for, at vi i samarbejde med aktørerne på elmarkedet i de sidste halvandet år har arbejdet på at forberede et udbud af strategiske reserver, siger Klaus Thostrup, afdelingsleder, Energinet.dk.

Strategiske reserver kan dels være et kraftværk, som Energinet.dk kan aktivere, dels være store forbrugere eller grupper af elforbrugere, der stiller sig til rådighed og kan afbryde deres forbrug, hvis Energinet.dk ønsker det.

Energinet.dk vil ikke bruge de normale reserver til det daglige elmarked. De skal være klar, hvis der sker noget uforudset – f.eks. hvis et kraftværk eller en udlandsforbindelse falder ud.

Når risikoen for mangel på kapacitet er steget, skyldes det lukning af flere af de konventionelle kraftværker på Sjælland, som kan skrue op og ned for produktionen. Det er de senere års lave elpriser, der bl.a. må tilskrives et faldende elforbrug og den kraftige vindkraftudbygning i Danmark, Sverige og Nordtyskland, der er årsag til, at kraftværkerne er lukket.

- Gennem udbuddet af reserver sikrer vi, at vi kan leve op til vores løfte om at opretholde den høje forsyningssikkerhed på den billigste og mest effektive måde indtil udgangen af 2018, hvor vi forventer at være klar med en ny elforbindelse til Tyskland via den kommende havmøllepark på Kriegers Flak, siger Klaus Thostrup.
Den nye elforbindelse vil betyde, at det østdanske elmarked får adgang til 400 MW ekstra kapacitet.

Omkostningerne til den strategiske reserve vil blive finansieret af elforbrugerne via tarifferne.

I begyndelsen af oktober 2015 vil Energinet.dk offentliggøre, hvem der er blevet tildelt kontrakt på reserverne.

Indkøbet af strategiske reserver, herunder procedurer og krav til de strategiske reserver, bygger på Energitilsynets metodegodkendelse fra januar 2015 samt Energistyrelsens godkendelse af behovet 9. juli 2015. Udbuddet er desuden betinget af accept fra Europa-Kommissionen.

Hent udbudsbetingelserne her.

FAKTA: Mål for forsyningssikkerhed
Energinet.dk har i sin seneste strategiplan formuleret et klart mål for den danske elforsyningssikkerhed: I gennemsnit og målt over en årrække må de danske elforbrugere maksimalt være uden strøm i 20 minutter årligt som følge af fejl og kapacitetsmangel i det overordnede elsystem. Af de 20 minutter må maksimalt fem minutter skyldes mangel på kapacitet.
 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.