ENTSO-E sender nye regioner i høring

Aktører på det danske elmarked skal i fremtiden være opmærksomme på muligheden for at kommentere på fælleseuropæiske og regionale metoder og løsninger. Energinet.dk vil også informere på møder.

​Aktører på det danske elmarked skal fremover være opmærksomme på, at en række europæiske forordninger (network codes) nu skal føres ud i livet. Forordningerne stiller bl.a. krav til Energinet.dk og andre landes TSO’er (transmissionssystemoperatører) om at udarbejde forskellige løsninger og metoder, og at løsningerne og metoderne sendes i høring. Flere af de nye forordninger (network codes) har betydning for danske aktører.
 
Network codes er fælleseuropæiske regler for elmarkedet og elsystemerne, bl.a. regler for hvordan strøm handles på tværs af grænser, og hvilke krav aktører skal opfylde. Network Codes vedtages i EU som en forordning og er derfor bindende fra ikrafttrædelsesdatoen for de aktører/medlemslande, som den omhandler.
 
Første høring om regioner
Den første høring handler om etableringen af europæiske regioner (capacity calculation regions), der bl.a. ud fra fælles retningslinjer skal beregne kapacitet, så højspændingsnettet og forbindelserne mellem landene kan udnyttes optimalt og mest mulig strøm kan flyde frem og tilbage. Det er et led i at skabe bedre forsyningssikkerhed og større konkurrence på elmarkederne.
 
- Den første høring begyndte den 24. august, men jeg vurderer ikke, at den umiddelbart vil berøre aktørerne i elbranchen. Den handler om, hvordan regionerne skal se ud, og hvilke regioner landenes udlandsforbindelser skal tilhøre. Senere kommer der høringer om, hvordan kapacitetsregionerne skal løse sine opgaver, og hvilke metoder de skal bruge, og det vil nok være mere interessant for danske aktører at se nærmere på og kommentere, siger Lene Egeberg-Gjelstrup, seniorkonsulent i Energinet.dk’s afdeling for Markedsudvikling og Internationalt samarbejde
 
Høringen løber frem til 24. september, og du kan læse mere her.
 
Kapacitetsberegningsregioner er et krav i EU-Kommissionens forordning ”Capacity Allocation and Congestion Management” (CACM). I alt foreslås, at der laves 11 regioner. Danmark er en del af to europæiske kapacitetsberegningsregioner, nemlig i Norden, ”Nordic”, og en for forbindelserne mellem Norden og kontinentet, ”Hansa”.
 
Senere kommer flere høringer om helt andre emner, bl.a. metode for modhandel i regionerne. Her bliver der ligeledes mulighed for at kommentere og komme med forslag til metoderne.
 
Information på møder
Energinet.dk vil løbende informere om de nye forordninger  og konsekvenserne af dem. Branchen inviteres til at deltage i møder i Energinet.dk’s aktørforum, og der oprettes også en ny markedsarbejdsgruppe, hvor mange emner fra forordningerne kommer på dagsordenen.
 
Høringerne foregår formelt på hjemmesiden for ENTSO-E, European Network of Transmission System Operators for Electricity.
Du finder link her.
 
- Network codes har været længe undervejs, og det er en lang proces frem mod, at de træder i kraft som forordninger. Sådan som forordningerne er skrevet, er der  stadig mulighed for at påvirke de endelige løsninger ved at komme med kommentarer i de offentlige høringer, så det er vigtigt at følge med, siger Lene Egeberg-Gjelstrup.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.