Halvårsrapport 2015

Energinet.dk’s bestyrelse har godkendt halvårsrapporten for 2015

​Energinet.dk arbejder for det danske samfund. Virksomheden skal alene skabe værdi for landets borgere, institutioner og virksomheder, som betaler for Energinet.dk’s ydelser gennem tariffer på el- og gasregningen. Energinet.dk skal ikke optjene overskud til sin ejer – den danske stat ved energi-, forsynings- og klimaministeren.
 
I første halvår 2015 indviede Energinet.dk sammen med norske Statnett endnu en elforbindelse mellem Norge og Danmark. Skagerrak 4, som forbindelsen hedder, er til gavn for borgere og erhvervsliv i hele Norden. Den er med til at sikre en effektiv integration af den danske vindkraft, som i årets første seks måneder nåede op på i gennemsnit 43 pct. målt i forhold til danskernes elforbrug, og som i enkelte timer kom op på at dække, hvad der svarede til 140 pct. af elforbruget.
 
For Energinet.dk er flere elforbindelser til nabolandene et vigtigt strategisk indsatsområde, da forbindelserne er nødvendige for, at Energinet.dk kan indfri sine løfter om fortsat høj forsyningssikkerhed, effektiv omstilling og et sundt investeringsklima.
 
Også nye regler og rammer for elmarkedet skal være med til at sikre, at
Energinet.dk kan indfri sine løfter. Sammen med hele den danske elbranche arbejdes der på at fremtidssikre elmarkedet gennem projektet Markedsmodel 2.0. I efteråret 2015 fremlægges projektets konklusioner og anbefalinger til langsigtede markedsløsninger, som omkostningseffektivt kan sikre tilstrækkelig kapacitet og fleksibilitet i elsystemet i takt med, at elsystemet bliver stadigt grønnere.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.