Elmarkedet skal fremtidssikres

Energinet.dk har sammen med over 20 energiselskaber, forbrugerorganisationer, myndigheder mv. arbejdet med at analysere aktuelle og kommende udfordringer og de løsninger, der kan fremtidssikre elmarkedet. Resultatet er 24 anbefalinger og initiativer.

Nye regler og ændrede mekanismer skal sikre, at vi også fremover har et velfungerende elmarked, der kan bidrage til at sikre danskerne sund konkurrence, innovation og nye produkter samt sikker forsyning af strøm.

Det er anbefalingen, efter at Energinet.dk sammen med en stribe selskaber, interesseorganisationer, forbrugerinteresser, myndigheder mv. i halvandet år har analyseret det nuværende elmarked og kigget fremad mod 2030.
 
- Mange organisationer har brugt mange kræfter og deltaget i mange møder og arbejdsgrupper, og der er god grund til at takke alle for deres konstruktive tilgang.
- Et velfungerende marked er en afgørende brik ikke bare for forbrugerne og producenterne, men for at vi samlet set sikrer en omkostningseffektiv grøn omstilling. Og vi har brug for at gentænke markedsdesignet – ikke bare herhjemme, men i hele EU - fordi elsystemet er i gang med en grundlæggende forandring, siger Søren Dupont Kristensen, direktør for Systemudvikling og Elmarked i Energinet.dk
 
Produktionen bliver styrende
Forsimplet sagt kommer vi fra en tid, hvor der hver dag bliver skønnet, hvad husstande og virksomheder i morgen skal bruge af strøm. Derefter bliver der produceret den mængde energi, der passer til forbruget. Fremover kommer hoveddelen af strømmen ikke fra kraftværker, men i stedet som ”vinden blæser”, eller ”solen skinner”. Det bliver altså ikke forbruget, men produktionen, der bliver styrende. Derfor skal forbrugerne i fremtiden bruge mere strøm, når der er rigeligt, og mindre, når der er lidt ligesom det internationale marked skal bidrage med fleksibilitet. Det kræver nye prissignaler, nye ydelser, ny teknik og også nye måder at sikre vores forsyningssikkerhed på.
 
Løsninger flugter med EU’s anbefalinger
Samme udfordring har flere af vores nabolande, og nogle er ligesom Danmark i gang med at se på, hvordan de skaber et velfungerende marked og sikrer forsyningen. Fælles løsninger på tværs af landegrænser er på dagsordenen mange steder.
Også Europa-Kommissionens forslag til en energiunion lægger op til, at mere strøm skal flyde frem og tilbage over grænser, markederne skal åbnes yderligere, og lande skal dele back up-kapacitet. Det kan ikke bare sikre forsyningssikkerheden men også en omkostningseffektivt grøn omstilling.
 
Tre hovedområder
Markedsmodel 2.0-projektet har identificeret tre hovedområder, hvor der er behov for nytænkning:
 
1. Kapacitet: Fortsat høj forsyningssikkerhed kræver handling
Analyserne viser at hvis det nuværende elmarked fastholdes, øges risikoen for effektmangel, altså at der ikke kan produceres eller importeres tilstrækkeligt el til at dække det østdanske elforbrug i de perioder, hvor flere ting fejler. Det vil betyde, at Østdanmark fra omkring 2025 vil kunne mangle strøm i kontakten i længere tid, end Energinet.dk har sat som målsætning – nemlig at danskerne fortsat har forsyningssikkerhed i Europas top og dermed strøm i over 99,99 procent af tiden. Derfor er der brug for nye mekanismer. Vestdanmark forventes, at kunne opretholde Energinet.dk’s målsætning for forsyningssikkerhed uden yderligere tiltag i analyseperioden frem til 2030.
Energinet.dk vil over de kommende år følge situationen nøje, og konkret arbejde mod en strategisk reserve som udgangspunkt for en løsning i Østdanmark.
 
2. Fleksibilitet: Vind og vejr ændrer elsystemet
Elmarkedet mangler incitamenter til at drive en udvikling, der sikrer mere brug af strøm, når den er billig, og mindre når det ikke blæser, og strømmen derfor er dyr. Der er brug for mere fleksibilitet hos forbrugerne, så de reagerer på markedets prisudsving.
Energinet.dk anbefaler, at en række markedsregler ændres – bl.a. handel tættere på driftstimen og højere prisloft - ligesom branchen i fællesskab arbejder på at fremme nye forretningsmodeller.
 
3. Kritiske egenskaber: Hvem skal levere, når kraftværkerne ikke kører?
En række af de egenskaber, der er kritiske for at kunne drive et elsystem, leveres i dag af kraftværkerne. Men kraftværkerne kører i færre og færre timer. Der er derfor behov for nye måder at fremskaffe de kritiske egenskaber. Energinet.dk’s udgangspunkt er, at en effektiv tilvejebringelse af disse egenskaber kan sikres gennem øget anvendelse af markedsbaserede metoder, hvor det er muligt.
Energinet.dk er i gang med at lave en analyse, der skal afdække de præcise behov og konkrete løsninger.
 
I alt anbefaler Energinet.dk 24 forslag til ændringer og nytænkning af elmarkedet. Nogle ting kan umiddelbart gennemføres, andre kræver nye love og regler eller fælles europæiske løsninger.
 
Du finder de 24 anbefalinger en den sammenfattende slutrapport her.
 
Der er også lavet en længere teknisk rapport om udfordringer og løsninger. Du finder den her.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.