ForskEL-udbuddet er lukket for i år

Torsdag den 10. september 2015 lukkede årets ForskEL-udbud. I år har Energinet.dk modtaget 55 ansøgninger og evalueringsprocessen er allerede i gang. Energinet.dk håber at have en plan for udmøntning klar i november i år.

Energinet.dk har, som systemansvarlig virksomhed, pligt til at sørge for, at der udføres forskning og udvikling til glæde for samfundet og udviklingen af det danske energisystem. ForskEL-programmet støtter eksterne projekter, som fi-nansieres via PSO-tariffen. Der er en årlig ramme på 130 mio. kr.

- I år er vi ekstra spændte, fordi vi har justeret og ændret på ForskEL-programmets indsatsområder. På nogle områder bevæger os i næsten ukendte vande, siger Inger Pihl Byriel, afdelingsleder i Forskning og Udvikling.

Tidligere gik en del af støtten fra ForskEL-programmet til udvikling af miljøvenlige elproduktionsteknologier som fx solceller, bølgekraft og biomasse. Fremover bliver der fokuseret mere på indpasning af VE-teknologier og på den markeds- og samfundsmæssige dimension.

ForskEL: Millioner til udvikling af forretningsmodeller
- Et helt nyt fokusområde i ForskEL er det vi kalder: Marked og samfund. Her fokuserer vi på ikke-teknologiske områder som udvikling af forretningsmodeller, datakommunikationsmodeller, markedsdesign, datasikkerhed, fleksibelt elforbrug og forbrugeradfærd, fortæller Inger Pihl Byriel.

Kernen i indsatsområderne i ForskEL-programmet er elsystemet og udover ind-satsområdet; Marked og samfund, er Integration af VE-produktionsteknologier samt Energilagring og sammentænkning, nye indsatsområder i programmet.

Tæt på 150 aktive projekter
I mellemtiden vil vi gerne fremhæve de projekter, der tidligere er kommet igennem nåleøjet og lige nu er en del af enten ForskEL- eller ForskVE-programmet.

Der er for tiden tæt på 150 aktive projekter. Projekterne dækker en bred palet af forskning, udvikling og demonstration indenfor energisystemet og med mange forskellige tidsperspektiver og økonomiske rammer. Alle projekterne, både igangværende og afsluttede, kan findes på energiforskning.dk.

I en så omfattende portefølje af projekter kan det være svært at holde trit med fremdriften i projekterne. For at hjælpe med at skabe overblik over fremgangen i puljerne, vil vi fremover udgive en nyhed med de afsluttede projekter ca. kvartalsvis. Vi starter med det nu, hvor der samles op for hele 2015.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.