Dansk forsyningssikkerhed er i europæisk top

Ny redegørelse viser, at danskernes forsyning af strøm er stabil og vil være det i årene fremover. Men der er områder, hvor udviklingen skal følges nøje for at bibeholde det høje niveau.

​Danskerne har strøm i stikkontakten i mere end 99,99 procent af tiden, og dermed har borgere og virksomheder en af Europas højeste elforsyningssikkerheder.


Det viser Energinet.dk’s ”Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015”. Dermed opretholdes det høje, stabile niveau, der har været kendetegnende i en længere årrække. Faktisk manglede den gennemsnitlige forbruger i 2014 kun strøm i 15 minutter, og det svarer til strøm i stikkontakten i 99,996 procent af tiden. Det er det højeste niveau i nyere tid.

- Der var ingen storme eller orkaner eller andre hændelser, der forsagede større strømsvigt i 2014, men sådan er alle år jo ikke, og derfor kan det godt se lidt anderledes ud, når vi laver næste års redegørelse – det kan svinge lidt op og ned. Men den generelle tendens er, at vi også i årene fremover har en af de bedste elforsyningssikkerheder, siger Bjarne Brendstrup, afdelingsleder i Systemanalyse i Energinet.dk

Figur herover: Afbrudsstatistik i Danmark, 1995-2014. (Store strømsvigt rammer sjældent, men i de år, de rammer, påvirker det tydeligt afbrudsstatistikken - bl.a. decemberorkanen i 1999 og strømsvigt på Sjælland i 2003.)


Figur herover: Afbrudsstatistik for "de bedste" europæiske lande. Gennemsnit
for de seneste 10 år.

 

Energinet.dk’s mål er, at elforsyningen fortsat skal være i Europas top, og oversat til minutter betyder det, at danskerne i gennemsnit og set over en årrække maksimalt må have 50 minutters afbrud årligt.
Situationen skal følges nøje, for den grønne omstilling forandrer ikke bare det danske, men hele Europas energisystem. Mere strøm kommer fra vind og sol, mens nogle traditionelle kraftværker lukker osv. I Danmark er situationen i Østdanmark lidt mere presset end i Vestdanmark.
 
Derfor har Energinet.dk sendt en strategisk reserve i Østdanmark i udbud – en reserve, som 2016-2018 kan aktiveres i de få og helt særlige situationer, hvor flere ting bryder ned på samme tid, og der er risiko for strømsvigt i nogle dele af Østdanmark.
Reserven skal bidrage til, at Energinet.dk’s målsætning kan holdes.

Efter 2018 går en ny elforbindelse fra Østdanmark til Tyskland i drift, og den forbedrer igen elforsyningssikkerheden i Østdanmark. Men omkring 2025 kan en strategisk reserve eller lign. igen komme i spil i Østdanmark og sammen med de indenlandske kraftværker, vindmøller mv. og import fra nabolande skal opretholde forsyningssikkerheden.

- Det er muligt at lave den grønne omstilling og opretholde en meget høj og stabil elforsyningssikkerhed. Men det er ikke nok, kun at lave omstillingen, vi skal også gøre det omkostningseffektivt, og her spiller øget europæisk samarbejde en vigtig rolle. Mere strøm skal kunne flyde frem og tilbage mellem de lande og regioner, der den ene dag har rigeligt og den næste dag mindre – det kræver bl.a. mere integrerede markeder og bedre infrastruktur, siger Bjarne Brendstrup.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.