Vigtige grundsten er fundet på Bornholm

Resultaterne fra projektet EcoGrid har skaffet vigtig viden om, hvordan man får elforbrugere til at bruge strøm, når der er rigeligt, og mindre, når der er lidt. Konference på DTU afrunder fire års forskning.

​Elforbrugerne på Bornholm har leveret vigtige byggesten til fremtidens danske og europæiske elmarked.

Forsknings- og demonstrationsprojektet EcoGrid, der har involveret flere virksomheder, Østkraft, Energinet.dk, støtte fra EU og ikke mindst cirka 2000 bornholmske elforbrugere, viser, at det er muligt at aktivere borgerne og få dem til at bruge el, når der er rigeligt og stor produktion, og mindre, når det eksempelvis er vindstille.

- Fleksibelt forbrug er en vigtig byggesten i fremtidens elsystem. Vi får meget mere svingende elproduktion fra vindmøller, solceller osv., og EcoGrid har lært os alle en masse om, hvordan elforbrugerne reagerer. Både hvad der får folk til at reagere på signalerne fra elmarkedet, og også hvad der ikke hjælper. Begge dele er meget nyttig viden, siger Inger Pihl Byriel, afdelingsleder i Energinet.dk’s afdeling for Forskning og Udvikling.

Resultaterne fra EcoGrid-projektet blev tirsdag 15. september lanceret på en konference med 160 deltagere på DTU i København.

 

De bornholmske husholdninger og virksomheder, der har deltaget i projektet, er blevet delt om i flere kategorier. En gruppe har fået installeret udstyr, så der automatisk skrues op eller ned for eksempelvis varmepumpen, når der er stor elproduktion og lave priser. En anden gruppe har fået samme prissignaler fra elmarkedet, men har manuelt skulle tænde eller slukke. En tredje er referencegruppe og har fortsat med at være de elforbrugere, de altid har været.

- De folk, der manuelt skal flytte rundt på deres forbrug, får det ikke gjort, fordi den økonomiske gulerod ved at starte varmepumpen eller vaskemaskinen på et bestemt tidspunkt er for lille. Men hos de familier, hvor det foregår automatisk, kan man flytte forbrug, og det er vigtigt for mange i branchen – også os i Energinet.dk. Vi skal opretholde balance mellem produktion og forbrug i elsystemet, og Ecogrid viser, at der er fleksibilitet blandt elforbrugerene, der kan bruges til at justere med i minutterne og sekunderne helt frem til driftsøjeblikket, siger Inger Pihl Byriel.

Vigtigt værktøj
Forsøget har vist, at det med ca. 1000 aktive EcoGrid huse er muligt at flytte 670 kW af husenes samlede spidslastforbrug – altså de timer på året, hvor elforbruget er højest. Det svarer til 1,2 procent af det totale Bornholmske spidslastforbrug på ca. 55 MW. Der er omkring 20.500 husstande på Bornholm, og selv om resultaterne ikke direkte kan skaleres  op til hele øens befolkning, så vil en udrulning af EcoGrid til hele Bornholm resultere i et væsentligt fleksibelt og "flytbart" elforbrug på adskillelige MW. 
På landsplan vil det faktisk kunne give et væsentligt nyt bidrag til de værktøjer, der skal til for at holde balancen i elsystemet. Det kan også spare nogle af de udgifter, der ellers skulle have været brugt på at holde balancen i elsystemet og sikre strøm i stikkontakterne.
 
Inger Pihl Byriel påpeger ligeledes, at der er masser af data og observationer, som firmaerne og de øvrige partnerne i projektet kan bruge til at udvikle nye produkter til fremtidens elkunder.
 
Et af de andre vigtige resultater i EcoGrid er, at selvom det teknisk er muligt at sende prissignaler, der styrer elforbruget, er der stadig et stykke vej, og der er brug for udvikling af nye ”plug and play” løsninger, for at vi har de apparater og det elsystem, der skal sikre, at vi kan håndtere fremtidens fleksibilitet.
 
Ecogrid-projektet har gennem årene fået stor både national og international bevågenhed, og det har engageret mange bornholmere. Og øens borgere er stadig med på den fleksible bølge. Kun cirka ti procent af de husstande, der har fået sat udstyr op, har bedt om at få det pillet ned igen.
 
(artiklen opdateret 17.9.2015)

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.