Vestager: Øget konkurrence er helt afgørende for udviklingen

Elmarkedet skal være mere europæisk og mindre nationalt. Anbefalinger til fremtidens elmarked blev præsenteret foran 170 gæster.

 Danmark er forud og i en god position til at præge den europæiske udvikling.
Det konkluderede Margrethe Vestager, Europa-Kommissionens konkurrence-kommissær, da hun talte om fremtidens elmarked foran 170 gæster fra energibranchen.

Det skete i Mogens Dahl Koncertsal i København, hvor Energinet.dk fredag præsenterede resultaterne af Markedsmodel 2.0-projektet – et arbejde hvor en stribe organisationer, firmaer og myndigheder i halvandet år har bidraget med analyser og input til fremtidens elmarked.

Ifølge Vestager er øget konkurrence i elmarkedet helt afgørende ting for udviklingen i Europa.

- Men de europæiske energimarkeder er for opdelte og fragmenterede, sagde hun og pegede på, at det også er en udfordring for forsyningen, sikkerhedspolitikken og omstillingen til vedvarende energi.

Problemet kan kun løses, hvis landene tænker på tværs, og her kan den nordiske model med et fælles elmarked danne skole, forklarede Margrethe Vestager.


Foto: Der var 170 gæster i salen på Mogens Dahl


Hun advarede om, at landene har en tendens til ”pludseligt at blive meget nationale”, når det handler om at sikre energiforsyning. I stedet for at tænke over grænser og hjælpe hinanden for at sikre de billigste løsninger, vil mange lande have egen energiforsyning til enhver situation. Det vil EU med sit forslag til en Energiunion gøre op med.


Foto: En stribe organisationer, firmaer, myndigheder mv. har bidraget til Markedsmodel 2.0


På konferencen talte også Benedikt Günther, energirådgiver i det tyske økonomi- og energiministerium. Tyskland har også arbejdet med at fremtidssikre elmarkedet og derigennem sikre forsyningen i et energisystem, hvor mere og mere strøm kommer som vinden blæser eller solen skinner. Det skal bl.a. ske med bedre prissignaler, så forbrugerne bedre kan mærke, når der er stor produktion og billig strøm og det modsatte.


- Vi skal markedsgøre vedvarende energi, og vi skal gøre markedet klar til vedvarende energi, sagde han.

Tyskland kommer ligesom Danmark frem til, at en strategisk reserve er mest optimalt til at sikre elforsyningen, hvis der skulle opstå perioder, hvor markedet ikke selv kan få udbud og efterspørgsel til at mødes. Det mere vidtgående kapacitetsmarked er for nuværende taget af bordet i Tyskland.

Tyskland har ligeledes taget initiativ til at 12 lande – heriblandt Danmark – er gået sammen om en erklæring om øget samarbejde om at fremtidssikre elmarkedet og gennemføre fælles vurderinger af forsyningssikkerhed.Foto: Christian Pilgaard Zinglersen, afdelingschef for energi, Energi-, Forsynings, og Klimaministeriet, Thomas Dalsgaard, koncerndirektør, DONG Energy og Kim Behnke, vicedirektør, Dansk Fjernvarme, i paneldebat. Christian Pilgaard Zinglersen mente, at Markedsmodel 2.0-resultaterne peger framad mod fremtidens elmarked.

 

Efter oplæggene var der to paneldebatter, og her pegede Lars Aagaard, direktør i Dansk Energi, bl.a. på, at en ny markedsmodel er rigtig og nødvendig, men det er ikke den, der i sig selv sikrer danske kraftværkers overlevelse. Markedsmodel 2.0 flytter ikke grundlæggende på kraftværkernes økonomi.
- Vi gør os mere afhængige af udlandet, og det er i orden, sagde Lars Aagaard og kaldte løsningsforslagene logiske valg og den mest økonomiske måde at gøre det på.

- Men vi skal vide mere om, hvad der foregår på den anden side af grænsen, sagde han og pegede også på, at Danmark bør lave en kraftvarmestrategi og beslutte sig for, hvad vi ønsker fremover.
 

Dalsgaard udfordrede smidigheden 

Også Kim Behnke, vicedirektør i Dansk Fjernvarme, pegede på, at der er usikkerhed om, hvor mange kraftvarmeværker Danmark har i fremtiden, da vi får et nyt energisystem, hvor værkerne ikke skal producere så meget el, og deres vilkår ændrer sig – bl.a. bortfaldet af den særlige støtte ”grundbeløbet”.
 
Også for Thomas Dalsgaard, koncerndirektør i DONG Energy, er et mere åbent og gennemskueligt marked vejen frem.
- Vi skal ikke have støtte, men vi vil betales for de ydelser, vi leverer, sagde han med henvisning til, at en række kraftværker leverer egenskaber, der er kritiske for at holde elsystemet i gang, og hvis kraftværkerne lukker eller kører i færre timer, skal de ydelser markedsgøres og prissættes.
Og så udfordrede Thomas Dalsgaard Energinet.dk på, om de 24 initiativer og anbefalinger, der er kommet ud af Markedsmodel 2.0-projektet, ikke kan gennemføres hurtigere og mere smidigt. Energinet.dk lægger nemlig op til, at en række anbefalinger skal føres ud i livet i samarbejde med de nordiske eller europæiske naboer, og det tager for lang tid, mente Thomas Dalsgaard.
Den pointe skrev Søren Dupont Kristensen, direktør for Systemudvikling og Elmarked, sig bag øret, og noterede at en række initiativer allerede er sat i gang og på vej.
- Vi er meget bevidste om de gevinster, der er for Danmark i et mere åbent og liberalt marked, sagde Søren Dupont Kristensen med henvisning til, at de danske værker er både mere fleksible og effektive end flere af deres konkurrenter i udlandet.

 

Foto: Administrerende direktør i Energinet.dk Peder Østermark Andreasen.
Du kan læse mere om anbefalingerne i Markedsmodel 2.0-projketet her.

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.